Jedná se o dobrou zprávu, třebaže přijímanou s rozpaky. Do konce loňského roku bylo na jedenáctku, tedy hlavní dopravní tepnu spojující Opavu s Ostravou, proinvestováno 296 milionů korun.

V letošním rozpočtu pro ni bylo vyčleněno 300 milionů korun, což je katastrofálně málo.

O harmonogramu prací v roce 2010 teď podle mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky probíhají jednání mezi zhotovitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). „Určitě se bude pracovat na přeložkách sítí a samozřejmě na mostních objektech,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

Ujišťuje, že k žádnému přerušení prací ze strany ŘSD nedojde. Vzhledem k limitovanému množství peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury bylo podle ministerstva na tuto „vymodlenou“ stavbu v letošním roce státem přiděleno zatím maximální možné množství finančních prostředků.

„Je zařazena mezi prioritní akce a v případě získání dodatečných finančních prostředků může být její rozpočet posílen,“ slibuje Karel Hanzelka.

Vládní usnesení výslovně zakazuje zahajovat ty nové investiční akce, které nemají plné finanční krytí. To znamená, že v příštím roce nebude na tomto úseku možné zahájit žádné další stavby, pokud jim nebudou přiděleny finanční prostředky.

Hrozivá situace nenechala v klidu ani Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/56. „Koncem loňského roku jsme se sešli s poslanci Moravskoslezského kraje napříč politickým spektrem a z jejich strany následovaly důrazné interpelace. Na téma komunikace I/11 jsem vystoupil také na konferenci Transport 2009,“ přibližuje aktivity Sdružení jeho předseda a náměstek opavského primátora Pavel Mališ (ODS).

Výstavba této důležité komunikace je sice řazena mezi priority, ale její finanční krytí je žalostné. Aby nedošlo k výraznému zpožďování, mělo by být ročně prostavěno 1 300 milionů korun. Jedna miliarda však z rozpočtu vypadla už loni a druhá letos, takže stavba má v současné době už roční skluz.

Pokud bude financována stejně jako dosud, bude stavěna zhruba 14 let.