V Malých Hošticích město upravilo stávající objekt školky tak, aby přístavbou a rekonstrukcí prvního patra vzniklo nové oddělení s kapacitou osmadvaceti míst. Po úpravě má objekt jako nejviditelnější prvky nové dřevěné konstrukce vchodu a nový prostor, vestavěný do zahrady.

„Rekonstrukce stravovacího provozu a výdejny jídel byla dokončena už koncem loňského roku a byla se zafinancovaná v rámci celé této akce,“ uvádí náměstek primátora Vladimír Schreier. Součástí úprav byla rovněž oprava přípojek vody, splaškové kanalizace, nová akumulační jímka a úprava okolních ploch. Celková investice města do projektu Rozšíření kapacit MŠ Malé Hoštice, Opava představovala v rámci stavebních úprav částku 17,3 milionu korun a dalších 1,6 milionu korun spolklo vybavení herny, šatny a zázemí. Na tento projekt získalo statutární město Opava evropskou dotaci ve výši 15,8 milionu korun.

V kylešovické Mateřské škole Liptovská, která je odloučeným pracovištěm opavské „mateřinky“ Pekařská, byla komplexně přebudovaná sousední budova, ve které od loňského roku sídlila pobočka Knihovny Petra Bezruče. Přestěhovala se a uvolněný dvoupodlažní objekt bude kompletně využívaný mateřskou školkou, jejíž kapacita se ve dvou vybudovaných třídách zvýší o šestapadesát míst.

S budovou prošla revitalizací také její zahrada. „Revitalizace budovy přinesla i zlepšení tepelného a energetického komfortu, čímž se škola posunula z kategorie G na úspornější kategorii D,“ konstatuje vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Martina Heisigová.

Celková investice města Opavy do projektu Vznik nové MŠ Liptovská, Opava byla ve výši 15,6 milionu korun a vybavení si vyžádalo dalších 1,65 milionu korun. Tuto rekonstrukci spolufinancovala Evropská unie částkou 13,4 milionu korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výsledkem je, že od 1. září budou celkové kapacity mateřských škol v Opavě nabízet 2 163 míst.