Pomník byl na náklady obce z terasového betonu postaven během roku 1920. Posvěcení se dočkal v průběhu 23. října zmíněného roku. Má tvar dvanáctistranného polygonu o průměru tři a půl metru.

Padlí pocházeli ze Stěbořic, Jamnice, Nového Dvora, Březové a Zlatník. Na pomníku se nachází celkem sedmatřicet jmen. Přední strana je opatřena nápisem Hroby v dáli s podnadpisem Památce padlých vojínů ve světové válce 1914 – 1918 z farnosti.

Ve Stěbořicích zažádali o dotaci a opravu měl na starosti známý restaurátor Tomáš Skalík. „Stála přibližně 100 tisíc korun. Byly znovuvybudovány schody okolo památníku, došlo k jeho kompletnímu očištění, vyspravily se spáry a pukliny, zlatou barvou byla obtažena jména a pokácely se přestárlé stromy, které pomník zakrývaly," popisoval stěbořický starosta Roman Falhar.

Momentálně se pracuje na rekonstrukci vstupu na obecní hřbitov. Ten je tvořen čtyřmi zděnými pilíři se vstupní branou a dvěma bočními brankami. Všechny jsou přitom kované.

Vstup byl společně s obvodovou zdí vybudován na začátku dvacátého století a s největší pravděpodobností nikdy nebyl opravován. Rekonstrukci lze přitom považovat za nevyhnutelnou, protože pilíře byly popraskané, nahnuté a znemožňovaly zavírání brány, která byla také poškozena.

Vedení obce zaznamenalo úspěch při žádání dotace. Náklady na opravy činí okolo 300 tisíc korun, přičemž 70 procent z této částky pokryjí dotační peníze.

„Všechny čtyři pilíře jsou už nyní rozebrány a budou znovu postaveny z pálených cihel. Bránu i branky renovuje umělecký kovář Roman Mička ze Zlatník. Zároveň se i znovu vydláždí vstup. Opravy památníku i vstupu jsou dílem projektanta Stanislava Rippela ze Štáblovic," doplnil starosta Stěbořic.

V budoucnu by stěbořický hřbitov mohl být rozšířen. Volná hrobová místa totiž chybí. „Není to něco, co bychom vyřešili během tohoto anebo třeba příštího roku, ale pracujeme na tom. Volné hroby bychom spočítali na prstech jedné ruky.

Náš hřbitov se nachází na konci obce ve směru na Jamnici. Je to vlastně cíp, jenž se může rozšiřovat pouze jedním směrem do pole. Momentálně jednáme s jeho vlastníkem o možném odkupu," uzavřel Roman Falhar.