Bývalý horník nepoužívá internet a nezná proto ani sociální sítě. O sbírce se dověděl z tisku a vypravil se do Opavy hledat lidi, kterým by mohl peníze předat.

Hledal je celé tři dny, než se objevil na ředitelství Charity Opava, o které z novin věděl, že je partnerem akce. Když recepční oznámil, že má potvrzení vystavit na rovných padesát tisíc, nevěřila svým uším.

Od seniora očekávala maximálně pár stokorun a u takové částky se jí málem podlomila kolena. Sbírku organizuje spolek ZaOpavu spolu s festivalem Hradecký slunovrat s partnerstvím Charity Opava. Od vyhlášení 1. listopadu se do ní zapojilo celkem 339 dárců, kteří dohromady vybrali přes 190 tisíc korun, což bylo proti předpokladu o čtyřicet tisíc korun víc.

Ve chvíli, kdy byl záměr sbírky vrchovatě naplněn, přibylo nečekaně rovných padesát tisíc korun, jejichž dárce si přeje zůstat v anonymitě. Organizátoři sbírky se se štědrým mecenášem setkali a obnos od něj přebrali osobně, aby mu mohli kromě jiného osobně poděkovat a nabídnout mu některou z cen.

„Chodil jsem kolem tohoto kostela už dlouho a díval se, jak chátrá. Je dobře, že se o něj někdo postará a že k tomu můžu trochu přispět i já,“ řekl jim muž s mávnutím ruky na prosbu zveřejnit o jeho filantropii článek.

Úžasný průběh sbírky na opavský kostel, který je chráněnou kulturní památkou, názorně dokazuje, že nežijeme v sobecké době, v níž převládá individualismus a kdy každý myslí jen na sebe. A právě v tom je kromě čtvrt milionu vybraných korun jeho ohromný zisk. Komunita stovek dárců se bude určitě radovat na mnoha duchovních, kulturních a společenských akcích, které v opraveném kostele festival Hradecký slunovrat už nyní připravuje.