Ještě v listopadu chce na svém katastru nechat vysadit 400 nových stromů. Státní fond životního prostředí poskytl na tento účel dotaci kolem 400 000 korun. Nové stromy budou lemovat polní cesty a také doplní historické aleje na Svobodu a na Albertovec.

V plánu je také vybudování odvodňovacího žlabu v Písečné ulici a rekonstrukce budov Dvora na bytové domy. Pro výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace byla ve výběrovém řízení vybrána firma Pohl.

Hasičská zbrojnice zatím bude muset počkat

Obec podala žádost o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice ve Svobodě, kdežto u záměru podobné stavby přímo ve Štěpánkovicích se vyskytly drobné problémy.

„Zatím nemáme dořešeny majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům. Do doby, než budou vyřešeny, nemůžeme požádat o vydání územního rozhodnutí,“ vysvětluje místostarosta Jaromír Nevřela. Územní rozhodnutí bylo pozastaveno také pro rozšíření obecního hřbitova.

„Nejprve musíme vybudovat třináct parkovacích míst. S projektantem jsme se dohodli na parkovacích místech u kulturního domu, která budou sloužit také pro hřbitov. Hned po jejich kolaudaci soustředíme pozornost na vlastní rozšiřování hřbitova,“ konstatuje místostarosta Nevřela.

Služovice se dočkaly obnovy aleje

Obec zdobívala alej vzrostlých třešní na polní cestě směrem ke Kobeřicím, ale stromy stárnuly a postupně mizely. Obec chce tuto původní alej znovu obnovit a v roce 2007 vysadila v první etapě 88 lip a 22 dubů. Letos přibylo 130 třešní a 95 švestek různých odrůd.

„Podařilo se obnovit dvouapůlkilometrový úsek cesty, který je oblíbeným místem procházek. Kromě pěších ji využívají cyklisté jako součást cyklostezek na Hlučínsku,“ říká starosta Jan Chrobák. Na výsadbu získala obec dotaci z Agentury ochrany přírody a krajiny ve výši 650 000 korun a zbylé náklady hradí z vlastního rozpočtu. Další dotaci ve výši 48 000 korun dostala ještě na umělou obnovu svých lesních porostů.

Obec má připravené dva důležité projekty

Prvním je kořenová čistírna odpadních vod a kanalizace ve Vrbce s náklady kolem 16 milionů korun a druhým rekonstrukce služovického kulturního domu, u kterého se rozpočet vyšplhal na 9 milionů korun.

„Na obě stavby jsme podali žádost o dotaci z Evropských fondů. Pokud je získáme, chtěli bychom obě stavby zahájit na jaře příštího roku. Když ne, pak budeme rekonstrukci kulturního domu provádět postupně z vlastních prostředků a dotaci na čističku ve Vrbce se pokusíme dostat v následujících letech,“ dodává starosta Chrobák.

V budoucnu by rád obnovil tradici Vítání občánků, které se ve Služovicích naposled konalo před více než dvaceti lety.