Vedení obce zatím stále jedná s majiteli vybraných pozemků. V současné době čeká obecní úřad na nabídky tří výrobců technologií. Velký důraz je kladen i na výběr vhodné technologie.

„Kompostárna musí kromě odpadů ze zahrad likvidovat i odpady z vývařoven a z čistíren odpadních vod. S takovými odpady si každá technologie neporadí, a dodavatel nám proto musí garantovat splnění všech požadavků,“ říká starosta Bernard Halfar.