„Evidovali jsme mnoho podvedených lidí. Po vesnici chodili různí dealeři a nabízeli levnou elektřinu a léky. Hlavně starší lidé si je často pouštěli domů, podepsali s nimi nevýhodné smlouvy a pak se divili, jaké jim z toho plynuly sankce," uvádí místostarosta Štěpánkovic Jaromír Nevřela a pokračuje:

„Prozatím neuvažujeme o umístění cedule při vjezdu, popřípadě výjezdu z obce, která by na tento zákaz upozorňovala. Uvidíme, jak se to osvědčí v praxi a pak bychom něco takového instalovali. Vyhláška platí jen krátce a prozatím je klid, problémy nastávají vždy spíše v letních měsících."

Podobnou stopku vystavily prodejcům v minulosti také další obce v regionu. Ve Služovicích začala platit loni a v Bolaticích funguje už třetím rokem. Podomní prodejci nesmí také do Dolního Benešova. Za porušení zákazu hrozí tučné pokuty.

Fyzická osoba může zaplatit až třicet tisíc korun a právnická pak rovných dvě stě tisíc.

Kde zatím podobná vyhláška neplatí, jsou Kobeřice. „V současné době zákaz podomního prodeje nemáme, ale rozhodně o něm uvažujeme. Setkáváme se s případy, kdy jsou občané tímto poškozováni. Nicméně jsme je už několikrát na tento problém upozorňovali a myslím, že si lidé dávají větší pozor," říká starosta Kobeřic Lukáš Kubný.

Veronika Bernardová