Změny na postu čelního představitele obce nastaly v pondělí 22. března ve Štítině. Tamní zastupitelé na svém mimořádném zasedání těsnou většinou odvolali starostu Karla Ulricha.

Svolání zastupitelstva (pozn. red. zastupitelstvo má devět členů) iniciovalo jeho pět členů, kteří na posledním řádném zasedání v únoru vyslovili Karlu Ulrichovi nedůvěru.

„Mrzí mě, že se se svými zastupiteli neshodnu. Občané stojí za mnou, ale oni nikoli,“ sdělil naší redakci před nedávnem Karel Ulrich. Přítomné občany zajímaly důvody, proč by mělo k výměně starosty vůbec dojít. Tím hlavním byla podle některých zastupitelů nedostatečná komunikace ze strany čelního představitele obce.

Nedostatečná komunikace

„Pan starosta byl námi opakovaně žádán, aby nám poskytoval informace, které projekty připravujeme a podobně. On má pravomoc, ale my jsme jeho tým a vše by měl s námi projednávat. Ale my se spoustu věcí dozvíme až na veřejném zasedání i přesto, že jej opakovaně vyzýváme, aby nám informace doplňoval,“ uvedla místostarostka Martina Slaninová.

Konkrétnější ale zastupitelé být nechtěli, konstatovali, že jejich vyjádření bude součástí příštího obecního zpravodaje. To se ale přítomným nelíbilo.

„Nerada bych řekla něco, co by mohlo vyústit v nějaký občansko-soudní spor, proto se k tomu nebudu více vyjadřovat,“ sdělila Martina Slaninová.

Občané za starostu bojovali

Karel Ulrich s výhradami nesouhlasil, stejně jako většina přítomných, kteří se za něj postavili. Jeden z občanů narážel na to, že jestli mají zastupitelé se starostou problémy, proč nejsou tyto výtky součástí předešlých zápisů ze zastupitelstva. Zmiňovali také to, že obec pod vedením Karla Ulricha podle nich prosperuje a rozvíjí se. Padaly i názory, jestli odvolání nestopne připravované projekty.

„Do příštích voleb zbývá rok a půl. Je nutné teď starostu odvolávat? Neumíte se domluvit a dotáhnout volební období do konce? Buďte rozumní. Komunikační problém je problém řešitelný,“ mínil například jeden z nich. Další pak spory nazývali pouze žabomyšími válkami.

Od voleb v roce 2018 odešli ze štítinského zastupitelstva postupně tři jeho členové, někteří podle svých slov právě kvůli jednání starosty. Do zastupitelstva se tak dostal i bývalý místostarosta Radek Malohlava, s čímž tehdy byli mnozí obyvatelé nespokojeni. Radek Malohlava původně v obecním zastupitelstvu nefiguroval, protože ve volbách nezískal potřebný počet hlasů.

Jeho sdružení nezávislých kandidátů Štítina s Občany skončilo v opozici.

„Nechtěl jsem sem nastoupit ani nic rozvracet. Žádal jsem paní Alexandru Hoňkovou, aby vydržela do konce volebního období. Ale kvůli chování pana starosty jsem se dostal na její pozici. V žádném případě zde nechci řešit osobní spory. Bavíme se o tom, že starosta není kompetentní a zastupitelstvo je obcházeno. Není úkolem hanit osobu pana Ulricha. Ale on byl několikrát upozorněn, dostal šance,“ řekl Radek Malohlava.

Hlasování o nového starostu 

Nálada v sále byla místy bouřlivá. Zastupitelé však nakonec pěti hlasy Karla Ulricha z funkce starosty odvolali. Ten poté Martině Slaninové předal rezignaci i na svůj zastupitelský mandát.

Následovalo hlasování o novém starostovi. Pěti hlasy byl do čela Štítiny zvolen Radek Malohlava, který bude svůj post vykonávat jako neuvolněný. Místostarostkou zůstává Martina Slaninová. Rezignaci pak podala ještě zastupitelka Marie Vykydalová.

„Měl jsem velkou radost, že lidé na zasedání přišli a že mě i takto podpořili. Za to jim moc děkuji. A těším se na další spolupráci za rok a půl,“ komentoval pondělní zasedání Karel Ulrich a naznačil tak, že hodlá znovu kandidovat v komunálních volbách na podzim 2022.