Blízcí dotyčného okamžitě zavolali na dispečink záchranné služby a byli přesně instruováni o tom, co mají dělat. Vzhledem k tomu, že muž nedýchal, museli jednat velice rychle a zahájit srdeční masáž.

Operátorka přesně popsala, jak mají postupovat. Rodina seniora navíc zkontaktovala souseda, jenž pracuje jako záchranář. Ten na místo dorazil během několika minut a vzal s sebou také automatický externí defibrilátor (AED), jenž měl u sebe doma.

Když byl přístroj napojen, doporučil výboj, který se hned napoprvé ukázal jako úspěšný. Srdce nemocného začalo zase tlouct a muž po několika chvílích mohl znovu dýchat. Po deseti minutách dorazili i záchranáři, podle kterých senior jevil známky akutního srdečního infarktu.

„Po chvíli se pacient probral k vědomí a se záchranáři během dalšího ošetřování spolupracoval. Posádky provedly úkony přednemocniční neodkladné péče a transportovaly jej na specializované pracoviště Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Pacient je aktuálně hospitalizován na jednotce intenzivní péče a vyhlídky na jeho návrat do života jsou velmi dobré," uvedl tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Ve Štítině tak v praxi dokonale zafungovalo něco, čemuž záchranáři říkají řetězec přežití. Stěžejní úlohu přitom sehrála přítomnost defibrilátoru, jenž mohou obsluhovat i vyškolení laici.

„Automatické externí defibrilátory bývají umístěny na frekventovaných veřejných místech se značnou koncentrací lidí. Jsou to například některá velká obchodní centra, úřady, nádražní či letištní haly anebo například sportovní stadiony," pokračoval Lukáš Humpl a na závěr ještě dodal: „Použití přístroje je velmi snadné – uživatel defibrilátor pouze vybalí, zapne a nalepí elektrody na tělo pacienta.

Dále se řídí hlasovými pokyny přístroje. K postupu vedou laického zachránce také jednoduché piktogramy."