Jednou z největších investičních akcí, kterou v letošním roce připravují ve Štítině, je vybudování nové cyklostezky. Ta propojí zmíněnou obec se sousedními Kravařemi. „Už máme stavební povolení, ještě čekáme na přidělení dotace. Ale plánujeme začít stavbu po žních. V této fázi je potřeba provést výběrové řízení na dodavatele. Cyklostezka bude zároveň osázena asi devadesáti stromy. Při projednáváních jsme byli všichni nakloněni k tomu, že cyklostezka je opravdu nutná,“ přibližuje starosta Štítiny Karel Ulrich v době, kdy ještě starostou byl.

Nový most přes Sedlinku

Nepůjde však o akci jedinou. Dalším významným počinem bude nový most přes potok Sedlinka, ten stávající bude zbourán. Demontáž začala už loni na podzim, kdy se prováděla přeložka plynu a vody. Na tuto akci navazuje také rekonstrukce Havlíčkovy ulice. „V této části je panelová silnice, která je popraskaná a v již nevyhovujícím stavu. Máme zpracován projekt, po dokončení mostu se provede oprava Havlíčkovy ulice včetně nájezdové komunikace,“ vysvětluje čelní představitel Štítiny.

close Kaple sv. Máří Magdalény. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Kaple sv. Máří Magdalény.

Mezitím se ale pracuje i na dalších projektech. „V rámci kotlíkových dotací jsme zpracovali projekt na zateplení tělocvičny a výměny oken, toto bychom rádi dokončili o letních prázdninách. Máme požádáno o dotaci z Moravskoslezského kraje na opravu střechy a okapů v objektu, v němž sídlí hasičská zbrojnice a zdravotní středisko. Již je také vytvořena studie a máme odsouhlasen projekt na nástavbu školy. Protože kolem ní se jako její zřizovatel musíme činit. Například jsme svépomocí opravili dlažbu před školou. Mám tady na obci tři zaměstnance a ti umí všechno. Jsou to kluci, kteří se práce nebojí,“ usmívá se Karel Ulrich.

Prostřednictvím MAS Opavsko pak obec usiluje i o dotaci na mikroporty. „Ty by sloužily našim spolkům. Protože třeba ŠAMU (pozn. red. Štítinská akademie múzických umění), která je hlavním žadatelem, chtěla nastudovat zpěvohru, avšak ve venkovním prostředí to bez portů není ono. Takže i takto chceme naše spolky podporovat, staráme se o ně. Dotace získat můžeme a nemusíme. Každý rok to proto musíme zkoušet,“ dodává štítinský exstarosta.

close Objekt zdravotního střediska a hasičské zbrojnice. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Objekt zdravotního střediska a hasičské zbrojnice.

Obec zpracovává projekt na výstavbu nových domků

Celkem deset pozemků pro vybudování nových rodinných domů by mělo v etapách vyrůst ve Štítině, konkrétně v tamní lokalitě Hájíček. V současné době zpracovává obec pro tuto výstavbu projekt. „Stavební místa máme, avšak stavební povolení zatím nikoli, protože ještě neexistuje příjezdová komunikace. Ta by se měla dělat v příštím roce. Ale projekt každopádně hotov mít musíme, protože na jeho základě získáme stavební povolení,“ říká Karel Ulrich.

Denně se na něj podle jeho slov obrací zájemci s tím, že by v obci chtěli stavět. „Kdybychom měli padesát parcel, jsou hned obsazeny. Zájemců je opravdu hodně, protože Štítina je dobrou adresou pro život. Máme zde velice dobře elektronicky vybavenou základní školu, dále mateřskou školu, je zde dobrá vlaková i autobusová dostupnost, máme výborně fungující spolky,“ vyjmenovává.

Na místě bývalého zámku by mohl vyrůst park

Štítina měla v minulosti i svůj zámek. Jenže ten byl v 80. letech minulého století stržen. V jeho prostorách bývala škola, hospoda, sály pro kulturní akce. Obec chtěla zámek od soukromých majitelů odkoupit. „Ale pak spadla střecha, objekt chátral. Bylo to v době, kdy vyhořel zámek v Hradci nad Moravicí. Prostředky, které měly jít na opravu štítinského zámku, se přesunuly tam. A dopadlo to úplným spadnutím zámku, což je velká škoda. Dodnes je zde zastavena veškerá stavební činnost, protože se tam nacházejí ještě sklepy a podobně. Realizovat se tam nedá nic, pořád je to vedeno jako kulturní památka,“ vysvětluje někdejší starosta Štítiny Karel Ulrich. V budoucnu by zde ale mohlo vzniknout pěkné odpočinkové místo. „Máme zpracovanou vizi a chtěli bychom zde vybudovat parčík. Samozřejmostí by bylo umístění tabule, která bude informovat, jak zámek vypadal, co v něm bylo a podobně,“ dodává.

close ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ Štítina. info Zdroj: archiv obce zoom_in ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ Štítina.

Otázka pro ředitele školy

Odpovídá ředitel ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ Štítina Daniel Matyášek

Jak zvládáte současnou situaci? Co je u vás ve škole nového?
Jsme velice dobře vybavená škola. Pro žáky máme k dispozici asi 150 tabletů, samozřejmě každý zaměstnanec má tablet, notebook. Máme také výhodu v tom, že v rámci příkladu dobré praxe vedeme jiné školy, čili jsme i silně proškoleni. V době, kdy se loni v březnu školy zavíraly, my jsme již měli nastaveny programy Google Classroom. Naši učitelé je totiž používali v rámci procvičování a poskytování materiálů žákům, kteří byli delší dobu nemocní. S trochou nadsázky lze tedy říci, že naše škola poskytovala formu distanční výuky ještě předtím, než se Covid-19 vůbec objevil. Žáci nyní vesměs pracují. Zrušili jsme „výchovy“, jinak vše běží podle rozvrhu. Většina kantorů se snaží žákům, kteří situaci opravdu nezvládají, věnovat individuálně. Ale samozřejmě nahradit takto výuku plnohodnotně nelze. Škola jinak funguje v režimu, jako by zde děti byly. Svěřený majetek udržujeme. Co se větších akcí týká, rádi bychom z dotačního titulu zateplili tělocvičnu a vyměnili okna. A poté máme dva úkoly, které se zatím nedaří. A to je rekonstrukce půdní vestavby, rádi bychom disponovali specializovanými učebnami. Nyní se zpracovává projektová dokumentace a budeme čekat na dotační titul. Stejně jako v případě již nevyhovujícího víceúčelového hřiště, to je ta věc druhá.

close Obecní úřad. info Zdroj: archiv obce zoom_in Obecní úřad.

Z historie Štítiny

close Štítina. info Zdroj: archiv obce zoom_in Štítina. Obec Štítina leží osm kilometrů od Opavy a má 1245 obyvatel. Je sem zavedena pravidelná vlaková i autobusová doprava. V obci ordinuje praktický i dětský lékař, stojí zde mateřská škola i devítiletá základní škola. Nechybí ani pošta, obchod či knihovna, ve Štítině má sídlo i několik firem, které poskytují lidem pracovní příležitosti. Kladou zde důraz na spolkový život, obec se spolky velmi úzce spolupracuje. Vyhlášená široko daleko je Štítinská mládenecká, která se datuje již od roku 1850. Během akce, která má pevně stanovený scénář a koná se vždy třetí pondělí v červenci po štítinském posvícení, vstupují mladíci od 17 let věku do Cechu štítinských mládenců a setrvávají v něm do doby, než se ožení. Jde o ojedinělou akci v republice.

Zajímavé je, že původně se obec nazývala Troubky a jméno Štítina náleželo jen tvrzi, připomínané poprvé v písemných pramenech roku 1282 (toto datum je bráno jako vznik obce), a to v souvislosti s bratry ze Štítiny, pocházejícími z panského rodu pánů z Benešova v Čechách. Název Troubky zanikl počátkem 18. století.

Po vymření štítinské větve Benešoviců roku 1370 se v dalších staletích majitelé panství rychle střídali a zřejmě za Tvorkovských z Kravař byla tvrz ve druhé polovině 16. století přestavěna na čtyřkřídlový renesanční zámek, obklopený vodním příkopem. Roku 1785 pak vrchnost zámek přeměnila na pivovar, takže pozbyl charakter panského sídla. K postupnému ekonomickému rozvoji obce došlo teprve s příchodem řádu německých rytířů roku 1837. Ten udělal ze Štítiny správní centrum svého panství a zároveň zde vybudoval některé výrobní objekty, mající návaznost na prosperující zemědělskou výrobu. Mnohé slouží dodnes.

Od zrušení patrimoniální správy náleží Štítina stále k opavskému okresu. V letech 1850 až 1914 k ní administrativně patřila i osada Dvořisko, která je od roku 1960 částí města Kravař. V letech 1974 až 1997 pak se Štítinou byly administrativně spojeny Nové Sedlice.

Těžké boje konce 2. světové války, které probíhaly na Opavsku na jaře 1945, poznamenaly i Štítinu. Mezi ní a Kravařemi byla svedena velká tanková bitva, na jejímž konci v dubnu 1945 osvobodily Štítinu sovětská a československá armáda. Z velké části zničená obec se pak po léta z následků bojů těžce vzpamatovávala.

close Starý pivovar. info Zdroj: archiv obce zoom_in Starý pivovar.

Slavní rodáci

Josef Šrámek (1875-1937) právník a politik, slezský zemský prezident

Josef Vašica (1884-1968) literární historik

Heliodor Píka (1897-1949) divizní generál, představitel zahraničního československého protinacistického odboje a oběť komunistického teroru

Arnošt Lamprecht (1919-1985) český jazykovědec, fonetik, dialektolog

Nejvýznamnější osobností Štítiny je jistě Heliodor Píka. Narodil se do rodiny chudého venkovského koláře a po skončení obecné školy absolvoval gymnázium v Opavě. Již v říjnu 1914 však místo plánovaných studií na Karlově univerzitě nastoupil jako jednoroční dobrovolník k 15. zeměbraneckému pluku v Opavě. Po absolvování školy záložních důstojníků odešel v dubnu 1916 na frontu. Po dvou měsících však přechází u městečka Berestečka frontu a dostává se do ruského zajetí. Během první světové války působí v různých funkcích v našich legiích v Rusku a ve Francii.

Po druhé světové válce působí Píka ve funkci zástupce náčelníka Hlavního štábu a čs. představitele na mírové konferenci v Paříži. Na základě vykonstruovaného obvinění byl však v květnu 1948 zatčen, protiprávně odsouzen a popraven. Rehabilitován byl až v roce 1968. In memoriam je vyznamenán Řádem M. R. Štefánika.

Od roku 1991 nese na jeho počest jméno i místní základní škola a Píkovo jméno i vztah k rodné obci pak spojuje obec s opavskou Výcvikovou základnou logistiky generála Píky. V roce 1997 vydala obec k připomenutí jeho památky dvě pamětní medaile.

Zdroj: www.stitina.cz

Zajímavost

Těžké boje konce 2. světové války, které probíhaly na Opavsku na jaře 1945, poznamenaly i Štítinu. Mezi ní a Kravařemi byla svedena velká tanková bitva, na jejímž konci v dubnu 1945 osvobodila Štítinu Sovětská a československá armáda. Z velké části zničená obec se pak po léta z následků bojů těžce vzpamatovávala.

Zdroj: www.stitina.cz

close Kaple sv. Máří Magdalény. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Kaple sv. Máří Magdalény.

Tip na výlet

Do Štítiny na kole

Ve Štítině mohou zájemci navštívit kapli sv. Máří Magdalény, která je národní kulturní památkou. V době konání akcí lidé hojně míří do místních areálů. V areálu TJ Tatran vzniklo workoutové hřiště, příjemné posezení nabízí i tamní hospůdka. Areál štítinských dobrovolných hasičů by pak měl letos, dovolí-li to covidová situace, lákat i na zbrusu novou restauraci. Vyžití je pro dospělé i děti. Hodně lidí přijíždí do Štítiny na kole. Cyklostezka s Mokrými Lazcemi už stojí, v tomto roce vznikne nová na Kravaře a do budoucna by se na kole mělo dát pohodově dojet i do Komárova. Plánuje se také vznik nabíjecích stanic na elektrokola. „Když k nám lidé přijedou, dají si dobré pivo a jídlo a pokud přijedou následně, je to pro obec velká čest. A skutečně se vracejí. Takže do příštích let bude Štítina po cyklotrasách ještě frekventovanější zastávkou,“ míní štítinský starosta Karel Ulrich. Obcí pak vede i několik pěších turistických tras.