Plošné nařízení k tomu neexistuje, přesto jsou údajně strážníci nuceni vedením Městské policie Opava každou nižší pokutu zdůvodňovat, a tak raději přikročí k vyšší sazbě.

Zákon přitom do jisté míry nechává strážníkům volnou ruku v individuálním posouzení, jakou pokutu za přestupek, jako je například nezaplacení parkovného nebo přecházení mimo přechod, stanovit.

Podle dvou strážníků, kteří oslovili naši redakci a přáli si zůstat v anonymitě, bylo nařízení o tom, že žádoucí jsou spíše vyšší pokuty, vydáno vedením Městské policie Opava (MP Opava) ústní formou.

„Nařízení bylo vydáno ústní formou ředitelem MP Opava a vedoucí směn poté po strážnících požadují sepsání vyjádření, proč byla udělena tak nízká pokuta. Když se strážník proti takovému postupu ohradí a požaduje sdělení důvodu, proč takové vyjádření má sepsat, nikdo z vedení MP Opava není schopen na otázku odpovědět,“ uvádí strážník.

I podle vyjádření z jiných městských policií z měst, která jsou počtem obyvatel srovnatelná s Opavou, jako je například Karviná, nízké blokové pokuty zákon nezakazuje.

NÍZKÉ POKUTY SE ZDŮVODNĚNÍM

Podle strážníků i v případě takového přestupku jako je porušení zákazu vjezdu, může být udělena pokuta ve výši 50 Kč, ale strážníci se bojí ji udělit pro možný postih ředitelem.

Písemné zdůvodňování, proč byla tak nízká pokuta udělena, považují strážnici za snahu ovlivňovat jejich činnost jakožto nejnižšího správního orgánu.

„Vedení v tomto případě podle nás zneužívá své pravomoci. Strážník je nejnižším správním orgánem, který rozhoduje ve zkráceném řízení. Výše pokut je čistě na jeho zvážení,“ uvádějí strážníci.

Dle názoru ředitele MP Opava Petera Horvátha pokud se takto někdo ze strážníků vyjadřuje k činnosti opavské městské policie, buď nemá zcela žádné právní povědomí, nebo se snaží v očích veřejnosti znehodnotit kvalitní a profesionální práci většiny strážníků, kteří u Městské policie Opava pracují.

„Práce strážníka není vůbec jednoduchá. Pokud se člověk snaží svoji práci dělat dobře, tak ho určitě zamrzí, když někdo veřejně prezentuje mylné a zavádějící informace,“ uvedl ředitel.

ROZHODNE NÍZKÁ POKUTA O ODMĚNÁCH?

Podle strážníků má být dalším novým nařízením i to, že strážníci, kteří udělili pokutu ve výši 50 korun, nemají nárok na čtvrtletní odměny. Podle ředitele Městské policie Opava řešení přestupků, a to nejen udělením pokuty, nespadá do kategorie věcí veřejných.

„Strážník obecní policie je úřední osoba, která má oprávnění zasahovat do práv a svobod občanů, výhradně však v zákonem stanovených případech a postupy zákonem stanovenými. Každá úřední osoba tak musí být schopna doložit, že zásahem do práv a svobod občanů nebo výkonem státní moci nedochází, byť i třeba z nedbalosti, k porušování stanovených pravidel, a to nejen v případě správního řízení,“ upřesnil Peter Horváth.

Navíc podle něj MP Opava v případě hodnocení práce vychází ze zákoníku práce.

„Zaměstnance odměňujeme v souladu s § 134 zákoníku práce, který hovoří, že zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,“ upřesnil Peter Horváth.

Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnanci odměnu neposkytne, má patrně zaměstnanec standardní pracovní nasazení.

„Postih zaměstnance tedy není na místě spojovat s možností zaměstnavatele odměnit za mimořádnou nebo významnou práci některé jednotlivce,“ dodal Peter Horváth.