Problémy s protékáním střechy sužují školku již více než pět let. V roce 2010 proběhla rozsáhlejší, avšak provizorní rekonstrukce, která měla zajistit zabezpečení budovy do doby, než proběhne celková oprava objektu, včetně zateplení a výměny oken.

Dotace z příslušných dotačních programů na celkovou rekonstrukci se však školce nepodařilo získat a vzhledem k opakujícím a stále se zhoršujícím problémům s protékající střechou Rada města Opavy rozhodla, že rekonstrukci bude financovat ze svého rozpočtu.

„Ve školce dokonce mají rozestavěné hrnky, do kterých kape voda," popisuje alarmující situaci, která ve školce panuje, náměstek primátora Daniel Žídek.

Na posledním zasedání rady byla dotace ve výši 790 tisíc korun na opravu školky odhlasována, a rekonstrukce se tak uskuteční v nejbližší době. Mateřská škola nyní musí vypsat výběrové řízení a v něm vybrat stavební firmu, která rekonstrukci provede.

Zahájení rekonstrukce střechy je plánováno na začátek měsíce října, tedy ihned po podpisu smlouvy. Celková doba opravy by měla trvat asi 30 kalendářních dní.

Rekonstrukce by nijak zvláště neměla narušit provoz školky. „Chod mateřské školy bude plně zachován," slibuje ředitelka Mateřské školy Edvarda Beneše Dáša Onderková. Zásobování stavby a pohyb dělníků bude pouze vně budovy, a děti tak budou zařízení navštěvovat beze změny i nadále.

Hlučnější práce budou probíhat v koordinaci s chodem a vedením mateřské školy tak, aby nebyla narušena výuka nebo odpolední klid dětí. Takovéto práce budou probíhat vždy v pozdějších odpoledních hodinách nebo v době, kdy budou žáci školky venku.