Bez ohledu na to, zda jim věříte, či nikoli, má řada z nás k tomuto malebnému místu respekt, nás v redakci nevyjímajíce. Zvláště když každé léto přinášíme smutné zprávy o lidech, kteří zde zahynuli.

Ale aby bylo jasno: na svědomí je nemají žádní obrovští živočichové, vodní víry či tajemné síly. Jen přecenili své plavecké umění, fyzické síly a zdravotní stav. Opavskému Sádráku pomalu končí letní sezona.

Přejmu mu, aby se k němu obyvatelé Opavy stále rádi chodili rekreovat.

Zatopení Sádráku trvalo měsíc, lidé dole nezůstali

Vznik Stříbrného jezera souvisí v těžbou sádrovce, od něhož je odvozen i lidový název pro toto jezero - Sádrák. Sádrovec se začal na Opavsku těžit zřejmě v roce 1849. Alespoň tak hovoří fakta v nejstarších dochovaných písemnostech.

Hlubinná těžba

Hlubinná těžba začínala na pravém břehu řeky Opavy, tedy v místě, kde se dnes nacházejí Městské sady. Předpokládá se, že těžba nebyla rozsáhlá. Dobytý sádrovec se používal jako přísada do malty nebo hnojivo. Nejdříve se těžilo jen na pravém břehu, poté se však těžba přesunula i na levý.

Obě strany byly nejspíš pod řekou propojeny překopy. To mohlo být příčinou pozdějšího zatopení lomu, na jehož místě pak vzniklo jezero. Poměrně brzy se těžba přesunula jen na levý břeh. Svého rozkvětu pak dosáhla po druhé světové válce, kdy se ještě pořád těžilo hlubinným způsobem.

Povrchová těžba v roce 1956

Co se týká povrchové těžby sádrovce, ta je relativně mladou záležitostí. Povrchový důl v místě, kde se dnes nachází oblíbený Sádrák, byl otevřen až v roce 1956. Povrchová těžba byla mnohem efektivnější, a především byla schopna uspokojit rostoucí poptávku cementáren.

Tím, jak se důl prohluboval,se začala na severní straně objevovat halda. V letech 1961 až 1963 byly zjištěny až trojnásobné průsaky vod z řeky Opavy do prostoru těžby. Z tohoto důvodu se dno jílovalo a těsnilo.

1964: lom zatopila voda

V roce 1964 se však objevil natolik silný proud, že se ho již zastavit nepodařilo. Zhruba deset metrů tryskající mohutný proud celý lom zatopil. Stačil na to pouhý jeden měsíc. Většinu zařízení se údajně podařilo odvézt. V lomu podle všeho zůstalo pouze nepohyblivé zařízení, například koleje.

Zatopením lomu vzniklo jezero s plošnou rozlohou šest hektarů. Vzhledem k tomu, že bylo okolí lomu v podstatě mrtvou krajinou, byl několik let poté zpracován projekt terénních úprav.

(Zdroj: www.staraopava.cz)

Jezero je opředeno pověrami

Lom byl zatopen takovou rychlostí, že pod vodou zůstaly nejen stroje, ale i lidé. I takto vzpomínají na dávné zatopení lomu někteří pamětníci. Některé z lidí se prý podařilo zachránit, jiní prý jsou pod vodou dodnes.

Potápěči, kteří lom v minulosti zkoumali, se údajně pohybovali jen v okrajových částech. Proslýchá se totiž, že v jezeře jsou silné vodní víry. Záhadou je, proč v jezeře zahynula řada dobrých plavců. Jednu dobu tam byl údajně i zákaz koupání.

Někteří lidé mají dodnes ze Stříbrného jezera respekt a koupání na tomto místě se raději vyhýbají.

Jaké mýty znají osobnosti Opavska?

Fámy a spekulace znají i některé osobnosti na Opavsku, které jsme oslovili. Často se přitom opakuje informace i řidičích bagrů, kteří nestačili utéci před postupující vodou a zůstali dodnes uvězněni na dně. Jako malý kluk se s nějakou tou pověrou týkající se Stříbrného jezera setkal provozně-technický náměstek Technických služeb v Opavě Martin Girášek. „Už si ale nepamatuji, co to bylo. Spíš to byl výplod mladické představivosti,“ zmínil Girášek.

Bagr málem i s řidičem

Jedna z pověstí o Stříbrném jezeře se dostala také k vedoucímu Inspektorátu cizinecké policie v Opavě Aleši Bronczkovi. „Slyšel jsem, že tam zůstal bagr málem i s řidičem. Bagr je na dně a řidič stačil utéct. Tak rychle se prý zatopil bývalý lom a bagr tam asi hnije dodnes,“ podotkl Bronczek.

Lom se zaplnil příliš rychle

Restaurátor Tomáš Skalík z občanského sdružení Za Opavu pak slyšel, že je Sádrák spojen s řekou Opavou jako spojité nádoby. „Dále že je na dně jezera nákladní auto a bagr, které tam zůstaly. Když totiž při těžbě narazili na vodu, zaplnilo se to příliš rychle a nestačili ujet,“ uvedl Skalík.

Řidiči prý nestačili utéct

Jezero je prý hluboké čtyřicet metrů. Takovou pověst vztahující se k opavskému Sádráku zaslechl preventista Městské policie v Opavě Ivo Špičák. Zmínil také vyprávění o tom, že na dně jsou ještě bagry i s řidiči, kteří nestačili utéct při zaplavení.

Jak mohli dovolit obchvat u Sádráku?

Přestože je rodilý Opavák, o žádné pověře neslyšel. Ředitel Dětského domova v Opavě Milan Škrabal považuje jezero a přírodu kolem něj za nádherné. „Proto mě nesmírně mrzí, jak vůbec radní města Opavy mohli povolit vnější dopravní obchvat kolem něj. Považuji to za naprosto neomluvitelné a až za neúctu k občanům města,“ uvedl Škrabal, podle kterého mohla být tato oblast dlouhodobě v daleko větší míře využívána jako rekreační místo pro širokou veřejnost.

„Spíše se obávám, aby v se budoucnu nemluvilo o Stříbrném jezeře opravdu jen v pověstech,“ řekl.

Potápěč: Žádné stroje na dně nejsou

Špinavá a zkalená voda, nudný terén. Tak popisují Stříbrné jezero v Opavě potápěči. „Je pravda, že neznám nikoho, kdo by se tam potápěl. Není tam nic zajímavého. A navíc špatná viditelnost. Nevidíte ani půl metru před sebe,“ řekl Viktor Vrbovský, potápěč z Opavy s tím, že zkoušel pouze freediving, tedy potápění bez přístrojů.

„Žádný potopený stroj tam není, jsou to nesmysly. Původně byla hloubka Sádráku třicet metrů, pak to zasypali a teď je přibližně osmnáct. Možná je to ale jen pověra,“ uvedl.

Vyvrátil také domněnky některých lidí, týkající se přítomnosti vírů. „Žádné víry tam nejsou, nemají jak vzniknout,“ odmítl spekulace potápěč.

Co sežralo čivavu?

Nepříjemný, až hororový zážitek týkající se Sádráku má za sebou dvacetiletý Opavan Jakub H. Stalo se to loni v létě. „Byl jsem se koupat na Sádráku. Zrovna jsem seděl na břehu a opaloval se. Ve vodě plavala žena s malou čivavou,“ vzpomíná Jakub.

„Najednou čivavu něco stáhlo pod vodu. Žena začala křičet a pejska hledat. Bohužel ho už ale nikdy nenašla,“ řekl. Jeho příběh nahrává pověstem, které hovoří o tom, že v jezeře žijí blíže nespecifikovaní velcí živočichové.

Opavané: Jsou tam víry a obrovské ryby

Opavský Sádrák je pro mnoho lidí místem obklopeným neurčitou historií, tajuplnými událostmi a často morbidními historkami. A právě na tyto pověry jsme se ptali náhodně vybraných občanů.

Z počátku jsme se domnívali, že nejvíce nejzajímavějších pověr získáme od starších lidí, kteří v tomto městě prožili hezkou řádku let. Jaké bylo naše překvapení, když většina těchto pamětníků neměla o nějakých pověrách či historkách ani potuchy. Každý z nich si však pamatoval, že v mládí tam bylo krásné koupání.

Například pětačtyřicetiletá prodavačka Marie Sýkorová uvedla: „Mám dojem, že dole jsou nějaké stroje, to je tak vše. Já se tam ale chodím celá léta koupat docela bez obav a na nic zvláštního jsem nikdy nenarazila.“

Po dalším zpovídání obyvatel se tak objevil fakt, že většina všech pověr, fám a historek koluje hlavně mezi mladými lidmi, povětšinou studenty.

Šestadvacetiletý student Pavel Jašek zastává spíše skeptický názor. „Je s tím spojená taková ta městská legenda, že se tam ročně utopí bůhví kolik desítek lidí, i když přitom o tom není nikde ani zmínka. Taky je tam prý nějaký bagr a podmořské víry, co vás stáhnou pod vodu,“ dodává se smíchem.

Třiadvacetiletá Jana Hanšutová má však mnohem morbidnější historku. „Slyšela jsem, že se tam nějaká holka nabodla na rybářský háček, dostala infekci a museli jí uříznout nohu.“

Zdá se, že Stříbrné jezero tyto hrůzostrašné, někdy až neuvěřitelné příhody, prostě přitahuje.

„Slyšela jsem o hlubinných vírech, o mrtvolách, co vedle vás plavou a o nepřirozeně obrovských rybách pod vámi,“ doplňuje charakter Stříbrného jezera sedmnáctiletá Eliška Teichmanová.

„O tom jezeře jsem toho slyšel hodně. Prý je to lom na sádrovec, který se zalil vodou tak rychle, že na dně dodnes leží bagr. Taky údajně není rok, kdy by se tam někdo neutopil, snad kvůli nějakým záhadným vírům, co se tam občas objeví. To jezero má na některých místech hloubku až osmdesát metrů a prý tam u dna žijí monstrózní sumci,“ uzavírá naše pátrání s úsměvem jednadvacetiletý student Martin Kuček.

Veronika Schindlerová, Lucie Orbanová, Petr Lasák, Zuzana Urbánková