Třicet let se v lokalitě Stříbrného jezera kromě běžné údržby neinvestovalo. Dalších deset let se plánovala revitalizace, která má do jednoho roku začít. Co nového ale konkrétně návštěvníky vyhledávané rekreační oblasti v budoucnosti potká?

Trochu paradoxně několik sezon chybí u jezera sociální zařízení. Sousední restaurace návštěvníky jezera na toalety pouštět nechce a ty nejsou v revitalizačním projektu zahrnuty.

„Více než sedmdesát milionů určených na obnovu lokality toalety nezahrnují. Vedení města ale má v plánu k jezeru postavit WC podobná těm, která jsou například v Odrách. Tedy že budou umístěna u Stříbrného jezera sezonně tak, aby se předešlo jejich případnému poničení," informuje náměstek primátora Dalibor Halátek.

Jednou z položek investice je zasíťování. „K restauraci bude přivedena kanalizace, doposud totiž používá jímku, která podle mého názoru prosakuje. Nové rozvody bude mít také elektřina a vodovod," dodává Dalibor Halátek.

Další novinky související s bezprostředním okolím jezera se budou týkat dětí. Pro ty je naplánováno vybudování areálu Dětský svět. „Jedná se o atrakce s tekoucí vodou," upřesňuje Dalibor Halátek. Podle územního rozhodnutí má atrakce obsahovat lagunu, 14 prvků, mezi nimi ostrov, lávku a potok.

Projekt počítá také s přírodní tribunou a opěrnými zídkami. Nové budou také přístupy do jezera. Ve dvou případech se jedná o kamenná schodiště, v jižní části se přístup bude řešit prodloužením existující silnice.

V celkem pětadvaceti samostatných stavebních zásazích dojde také k opevnění břehů. Většinou se jedná o kamenné rovnaniny, pohozy štěrkem nebo ploty či válce. Nejvíce z rozpočtu určeného pro stavbu ale spolyká lávka přes řeku Opavu, která přijde zhruba na dvacet milionů, a lepší propojení s okolím prostřednictvím podchodu, který je hodnocen na deset milionů.

Podchod bude mít podobu uzavřeného betonového rámu ve tvaru kruhové klenby. Přemostění má být široké 14 metrů a dlouhé přes pět metrů. Dalším prvkem, který oblast jezera zpřístupní, je zmíněná lávka.

„Propojením obou lokalit bude tato část města atraktivnější a pro všechny návštěvníky i komfortnější," dodal Martin Dostál z opavské radnice.

Lávka má být jednopólová, s visutou konstrukcí a s nosným kabelem oboustranně kotveným do pylonů. Mostovka pak bude železobetonová, podélně předepnutá a složená z prefabrikovaných dílců. Délka přemostění bude 61,7 metru a nosná konstrukce bude 66 metrů.