Již samotný název Sádrák napovídá, že vodní ploše předcházel sádrovcový lom. Třetihorní sádrovec byl v zadní části městského parku objeven již v roce 1849. Ještě téhož roku jej na levém břehu řeky Opavy začal těžit kateřinský rychtář Uvíra. Na pravém břehu s těžbou začala městská obec. Profesor Emanuel Urban se domníval, že se v této lokalitě bude nacházet také ložisko kamenné soli. Hloubkový vrt však jeho domněnku nepotvrdil, sádra byla brzy vytěžena a až v roce 1917 bylo místo těžby zalesněno.

O pět let později se těžba sádrovce přesunula o něco dál a ustala až v roce 1964. Zatopením štol spodní vodou zde vzniklo známé Stříbrné jezero. To má rozlohu 6,6 hektaru, v nejdelším místě má šest set metrů a na šírku dvě stě metrů. V budoucnosti se má stát největší rekreační oblastí Opavy. Město navrhuje vybudování živičných komunikací podél jezera, rozhlednu a lávku pro pěší. Zdroje: Dějiny slezských měst – Opava, Náměstí a ulice města Opavy.

Sádrák očima horníka

V těžebním závodu Slezské cementárny a sádrovcové doly, n. p. Ostrava-Kunčičky pracoval pan Miloš z Opavy od roku 1953 - 1960, téměř od začátku těžby sádrovce v Opavě, jako havíř. To tam ještě stála důlní věž a sádrovec se těžil v hloubce kolem 40 m pod povrchem. „Navrtával jsem do ložisek díry, do nichž se umisťovaly nálože. Po explozi se sádrovec nakládal na vozíky a výtahem se dopravoval na povrch,“ popisuje svou práci v dole. Během několika let se rozhodlo, z ekonomických důvodů, těžit sádrovec povrchově. „Přibližně u dnešní autobusové točny byla vrátnice, potom se šlo dolů ze svahu k lomné stěně. Zde jsme navrtávali zhruba 30 – 50 děr do žlutého ložiskového sádrovce a do nich se poté instalovaly nálože. Po odstřelu nakládal bagr horninu do nákladních vozů Tatra 111, které vozily náklad na východní nádraží, a vagony pak převážely surovinu do cementárny, kde se vytěžený sádrovec přeměnil na cement,“ vzpomíná 78letý havíř v důchodu.

„Domů jsem jezdil na motorce, jednou jsem zastavil jedné brigádnici. Pozval jsem ji do cukrárny, od té doby jsme byli spolu a za 2 roky oslavíme zlatou svatbu,“ popisuje své seznámení. Jeho žena Marie dodává: „Já jsem tam byla dva měsíce na brigádě s kamarádkou, hledaly jsme slín, který jsme musely napřed vykopat do kyblíků. Byla to taková mazlavina, která se používala jako ucpávka do děr na nálože. Sedávaly jsme před boudou, kde se převlékali horníci, a tam jsme v rukou válcovaly slín do tvaru šišek.“

Paní Marie byla i u zatopení sádrovcového lomu. Vyvěrala zde silně spodní voda z řeky Opavy. Ačkoliv zde byla čerpadla, nestíhala přečerpávat vodu zpět do řeky. „Byla jsem tam zrovna s kamarádkou plavat, to už tam bylo vody i přes dva metry. Pamatuji si, že k nám přišel nějaký muž, který nás z bezpečnostních důvodů vyzval k opuštění tehdy už spíše jezera než lomu,“ popisuje Marie zatopení lomu.