Kácení by se mělo týkat aleje švestek podél silnice mezi Raduní a Opavou. Oba úřady zahájily správní řízení na žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje. Tuto skutečnost potvrdil Karel Kovalčík z odboru životního prostředí opavského magistrátu.

„Obdrželi jsme žádost o povolení kácení 162 stromů podél cesty Opava-Raduň. Zahájili jsme správní řízení. Místní šetření provedeme pravděpodobně až po Novém roce,“ uvedl. Podle jeho slov zpravidla při takovém kácení ukládá odbor životního prostředí i novou výsadbu. Zahájení řízení potvrdila i starostka Raduně Ludmila Juráňová.

V případě Raduně by se kácení týkalo asi 70 stromů. „Stromy jsou ve špatném stavu. Budeme požadovat částečnou náhradní výsadbu, a pokud nebudou ke kácení připomínky, vyslovíme s ním souhlas,“ uvedla Juráňová.

Podle jejích slov bude Obecní úřad Raduň postupovat v souladu s kroky odboru životního prostředí opavského magistrátu. V současné době se ke kácení stromů mohou vyslovit také občané i občanská sdružení z Raduně i Opavy.

V žádosti o kácení uvádí Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), že jde o stromy přestárlé, nemocné, polámané a silně proschlé, které svým stavem ohrožují bezpečnost silničního provozu. Kácení, pokud by s ním opavský magistrát i raduňský obecní úřad vyslovily souhlas, bude provedeno na náklady SSMSK, stejně jako případná nová výsadba.

Vyjádření opavského střediska této organizace se naší redakci vzhledem k vánočním svátkům nepodařilo dosud získat.