Pomoc žákům i středoškolákům proto nabízejí studenti Slezské univerzity v podobě výpomocného doučování. Oni též nemohou docházet na přednášky, ale přesto se snaží pomáhat tam, kde je to potřebné.

Kromě pomoci zdravotníkům v nemocnicích a pracovníkům v sociálních ústavech ji nyní nabízejí i žákům druhého stupně základních škol a studentům středních škol. Ti ji mohou využívat formou online doučování ve více než dvou desítkách vyučovacích předmětů, které se vyučují na základních i středních školách.

Mezi nimi jsou i ty, které jsou obecně pokládány za nejobtížnější - matematika, fyzika, chemie, čeština i čtyři cizí jazyky. Patří k nim i společenské vědy, ekonomie, daně a účetnictví. Zkrátka nepřichází ani pomoc v oblasti tělesné výchovy formou sestavení souboru fyzických cviků, odpovídajících schopnostem daného studenta pro splnění určité disciplíny, a to včetně pomoci nutriční a motivační. Doučování je míněno jako přátelská výpomoc studentů studentům zdarma.

Studenti - dobrovolníci Slezské univerzity budou toto doučování poskytovat žákům v oblastech svého oboru studia i v dalších oblastech, pro které se cítí být na určeném stupni školního vzdělávání erudováni.

„Máme velmi šikovné, ochotné a vstřícné studenty. Původně jsme předpokládali doučování jen v oblastech, na které sami naší výukou navazujeme, ale když jsme dali studentům prostor k nabídce, žasli jsme, v jakém rozsahu jsou ochotni pomáhat. Takřka vzápětí po zveřejnění výzvy se jich k doučování nabídlo přes padesát. Našli jsme další oblast, ve které můžeme významně pomoci. Asi nemusím dodávat, jak jsem na ně hrdý,“ shrnuje celý projekt, který vznikl rozvinutím nápadu jednoho pracovníka univerzity, rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja.

Celý projekt funguje tak, že žák nebo student, který chce nabídku doučování využít, navštíví speciální webovou stránku Slezské univerzity doucovani.slu.cz.

Vloží tam svůj požadavek na doučování s uvedením minima údajů o sobě a oblasti učiva, ve které potřebuje pomoci. Oddělení komunikace Slezské univerzity pak co nejrychleji zařídí, aby se konkrétní požadavek zájemce propojil s doučujícím studentem Slezské univerzity v konkrétním předmětu.

Doučující se pak na základě obdrženého požadavku už sám s konkrétním zájemcem spojí a společně si dohodnou nejlepší způsob, jak doučování uskutečnit. Slezská univerzita používá pro distanční výuku zpravidla platformu MS Teams. Spojení přes ni je tedy nejjednodušší doporučenou formou, jak doučování co nejrychleji uskutečnit. Všechno ale záleží na dohodě mezi doučujícím studentem a zájemcem o doučování.