„Oddělení audiovizuální tvorby Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci se vzdělávacím portálem pro učitele, studenty a žáky Moderní-dějiny.cz vytvořilo další sérii dokumentů, které mohou pomoci zatraktivnit výuku dějin na středních školách,“ uvedl mluvčí Slezské univerzity Daniel Martínek.

Tentokrát se podle jeho slov snímky věnují příběhům ze 40. a 50. let 20. století, konkrétně tématům českých Němců a jejich odsunu po druhé světové válce, osídlování Sudet, znárodnění či politických čistek po Únoru 1948. Jedním z pamětníků, který hovoří o událostech z přelomu 40. a 50. let minulého století, je Antonín Zelenka a „jeho“ příběh nese titul stejný jako je Zelenkovo životní krédo: Rezignace na optimismus je rezignací na život.

„Vzpomínky jsme se snažili filmově zpracovat tak, aby podpořily emoci, kterou jsme z vyprávěných příběhů od pamětníků cítili. Věřím, že mohou fungovat jako zajímavý iniciační materiál k daným historickým tématům, zatraktivnit výuku dějepisu na základních i středních školách,“ říká vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Slezské univerzity Monika Horsáková.

Dokumenty jsou zveřejněny na výukovém portále Moderní-dějiny.cz, kde si je učitelé dějepisu a studenti mohou stáhnout i s metodickými materiály.

(jih, mif)