Toto stipendium by bylo poskytnuto vybraným studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia vysokých škol v České republice. Studijní průměr žadatele za poskytovaný akademický rok nesmí překročit hranici 1,2.

Výše stipendia pro jednoho studenta za daný akademický rok je navrhována ve výši 30 000 korun. Předpokládá se, že stipendium bude poskytnuto nejvýše 10 vybraným studentům. Poskytované stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na vysoké škole.

O přidělení stipendia za daný akademický rok rozhoduje Zastupitelstvo statutárního města Opavy současně se zmocněním rady města ke schválení smluvních vztahů k poskytnutí stipendia. Na otázku, kdy se předpokládá, že by úspěšní studenti měli toto stipendium dostat, tiskový mluvčí Jan Šindler odpověděl: „Zatím není znám konkrétní termín.“

Studentka Slezské univerzity: Na stipendium čekám

Právě dokončila první ročník studia na Slezské univerzitě s vynikajícím prospěchem. Alice Koudelková z Opavy studuje na filozofickopřírodovědecké fakultě obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo.

„Snažím se, aby moje studijní výsledky byly co nejlepší z toho důvodu, abych měla šanci na stipendium,“ uvedla. Informace má dobré. Již delší dobu o odměně pro deset nejlepší vysokoškolských studentů ví.

„Všechny podmínky jsem splnila, můj studijní průměr je 1,0. Snažím se, aby byl co nejlepší,“ řekla Alice. Podle jakých kritérií město Opava vybere deset nejlepších studentů? „Bude se řešit samozřejmě podle průměru, ale když bude mít dvacet studentů průměr jedna, jak vyberou deset?“ zajímala se Alice Koudelková.

„Peníze by se mi moc hodily, musím chodit na brigády, abych si vydělala na studium.“ Na verdikt bude muset Alice ještě počkat, přihlášky se mohou posílat do konce září. „Budu muset čekat asi do prosince, než se všechno vyřídí,“ podotkla Alice Koudelková.

(luc)