Každoročně se volí téma, pro letošek je to „Vodní nádrž NADĚJE“. Studenti budou z ekologického obalového materiálu vlnité lepenky stavět přehrady.

O titul se se utká 28 středních stavebních škol z celé republiky. Čas na vytvoření díla mají stavitelé do 17. května s tím, že finálové kolo se uskuteční v průběhu června. Na nejlepší autory čekají ceny v hodnotě 42 tisíc korun.

Klání pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM.

Studenti mají za úkol navrhnout a vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže, která bude dominantou celého modelu, doplněnou o přehradní hráz včetně jejího okolí.

„Vlnitá lepenka se vyrábí z obnovitelných zdrojů a je 100% recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým materiálům je ekologičtější a více tak odpovídá cílům, jako je trvalá udržitelnost a snižování CO2. Navíc další výhodou vlnité lepenky je samotná práce s ní. Snadno se ohýbá, řeže a modeluje,“ poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky a zároveň připomíná její ekologický přínos Adam Wisinger, předseda Svazu výrobců vlnitých lepenek.

Partnerem soutěže se pro tento rok stal státní podnik Povodí Odry.