Výsledkem bylo čtrnáct plných beden a tři nákupní košíky, vrchovatě naplněné trvanlivými potravinami a sanitou.

Využijí je klienti charitního Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. „Jsou to často lidé v hmotné nouzi, a tak je pro ně například konzerva s tuňákem luxus, který si nemohou sami dovolit,“ vysvětluje účel sbírky vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Kateřina Víchová.

Z nasbíraných potravin si obdarovaní klienti připravují také obědy v rámci volnočasových aktivit, které jsou pro ně zároveň terapií. Sbírka potravin se uskutečnila v rámci celoroční akce s názvem 30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava.