V soutěži pro studenty středních uměleckých škol s grafickým nebo výtvarným zaměřením se soupeřilo o nejlepší grafický návrh stíracího losu okamžité loterie a také dalších propagačních materiálů.

Odborná porota složená ze zástupců Sazky a profesionálních výtvarníků nakonec nejvýše ocenila dílo, jehož autorkou je studentka čtvrtého ročníku na oboru propagační grafika při Střední umělecko-průmyslové škole v Opavě Kristýna Paulíková.

Tato nadaná mladá umělkyně si prvním místem vybojovala kromě potěšitelné finanční odměny také cenu v podobě desetidenní stáže v Paříži.

Navíc z tohoto mimořádného úspěchu Kristýny profituje i její škola, a to nejen výrazným zviditelněním na akademické mapě České republiky. Vítězný projekt, respektive jeho tvůrce, totiž zároveň pro svou domovskou školu získává nemalý peněžní dar.

Smyslem pořádané akce je mimo jiné obeznámit mladé umělce s oborem výtvarného designu v nepříliš známém světě loterijního průmyslu, zviditelnění práce těchto výtvarníků a přínos nových myšlenek do zmiňovaného odvětví.