„Naše škola tak patří mezi 269 zapojených středních škol, avšak působnost voleb jsme po konzultaci a se svolením organizátorů rozšířili i na 8. a 9. ročníky základní školy a příslušné ročníky víceletého gymnázia, které si tak mohly prohloubit své občanské dovednosti a vyzkoušet si, co jejich starší spolužáci již několikrát okusili – volební účast. Tedy alespoň nanečisto," uvedl pedagog Miroslav Bučánek.

Celkový počet oprávněných voličů ve škole byl 207, celkový počet odevzdaných hlasů činil 119.

Hlasovalo tak 53,6 procenta žáků základní školy a nižšího gymnázia a 63,4 procenta žáků 3. stupně. Volební účast tak mnohonásobně převyšovala reálnou volební účast z roku 2009, kdy se voleb do Evropského parlamentu v ČR zúčastnilo pouhých 28,2 procenta voličů.

Žáci gymnázia starší 15 let nejvíce hlasů (12) odevzdali České pirátské straně, která se tak umístila na 1. místě. Druhý v pořadí se umístil Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (osm hlasů) a o třetí a čtvrtou příčku se dělila Česká strana sociálně demokratická a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (šest hlasů).

Žáci 2. stupně na první a druhou příčku umístili Českou pirátskou stranu a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (shodně 11 hlasů), na třetím místě se ocitla strana Moravané s devíti hlasy.

„Poděkování patří nejen všem žákům, kteří se zapojili, ale také volební komisi ve složení Tomáš Vašátko, Michaela Konečná a Petra Švecová, která dohlížela na řádný průběh voleb a pomáhala 
s jejich organizací," doplnil Miroslav Bučánek.

Studentské volby Studentské volby jsou již tradičně od roku 2010 určeny žákům gymnázií, SOŠ a SOU v České republice. Účastní se jich středoškolští studenti starší patnácti let, kteří si tentokrát vybírali z 38 politických stran, o kterých se v době konání Studentských voleb vědělo, že budou kandidovat do Evropského parlamentu ve volbách řádných 23. a 24. května 2014.