V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě dokončilo Povodí Odry výstavbu menšího suchého poldru Loděnice, který má za úkol ochránit obec Holasovice a její místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka až do úrovně stoleté vody.

Těleso hráze je navrženo jako sypané a k převádění vody bude sloužit sdružený betonový objekt, zajišťující funkci spodních výpustí i bezpečnostního přelivu. „Z převážné části je krytý zeminou tak, aby nenarušoval vzhled okolí a k zajištění maximální bezpečnosti nádrže je v pravém zavázání hráze do terénu vybudován nouzový přeliv ve formě terénního průlehu,“ přibližuje vzhled poldru tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Jeho stavba přišla na necelých 33 milionu korun a projekt byl financován ze státního rozpočtu v programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi III.
Stavební práce na hrázi suché nádrže, vysoké 5,4 a dlouhé 286 metrů, byly zahájeny loni v březnu a zhotoviteli stavby jsou firmy POHL cz., Zvánovec a VHS-Vodohospodářské stavby.

Společně s výstavbou této suché nádrže probíhal archeologický výzkum odhaleného sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až počátku doby bronzové. Jde o významný nález osídlení kulturou Chlopice-Veselé v rámci Českého Slezska, který byl dosud zachycen pouze v opavských městských částech Kylešovice a Kateřinky. Terénní výzkumné práce, prováděny pracovníky Archeologického ústavu AV ČR Brno, jsou dokončeny a teď je celý nález vyhodnocovaán.

„Suchá nádrž Loděnice patří do souboru stavebních objektů, postupně prováděných na horním toku řeky Opavy. K nim patří i výstavba přehrady Nové Heřminovy. Vloni byly dokončeny suché nádrže Lichnov III a Lichnov V, v příštím roce budou dokončeny stavební práce na suché nádrži Jelení,“ dodává Šárka Vlčková.