Stěbořická nádrž se dostala do takzvaného Generelu lokalit pro akumulaci vod, který představilo Ministerstvo zemědělství ČR. Původně se měl v obci budovat jen suchý poldr. Avšak plány se nakonec změnily a nyní přišlo Povodí Odry s vizí vzniku větší nádrže.

„Zatím je povodím zpracováván základní podklad, studie proveditelnosti z roku 2014, která nyní v období probíhajících klimatických změn doznala doplnění o trvalou vodní plochu. Pro předmětné území byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy a je schválena změna územního plánu (ÚP) Stěbořice, v rámci které došlo k zařazení nádrže a funkčního využití plochy zátopy do ÚP obce. Nyní se plánuje zpracovávat dokumentace pro územní rozhodnutí, zajistí se doplnění podkladů, zejména ve vazbě na požadavky orgánů ochrany životního prostředí a zpracování podrobného geologického průzkumu,“ přibližuje mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Jak již bylo zmíněno nádrž vyroste na potoku Velká. Má doplňovat protipovodňová opatření na horní Opavě. Kromě toho má pomáhat i v boji se suchem, bude zásobárnou vody pro zvěř nebo hasiče, útočiště zde najdou i ryby a také rekreanti. Vzniknout mají i mokřady a tůně. Všechny náklady půjdou z rozpočtu státního podniku Povodí Odry, zatím však není jasné, na kolik nová nádrž vyjde. Jisté je to, že jde o běh na dlouhou trať, protože nádrž má být dokončena až kolem roku 2030.

Povodí už projekt představilo stěbořickému vedení, obyvatelé se o něm dočetli i v místním zpravodaji. „Předpokládáme, že prezentace projektu pro občany Stěbořic proběhne v podzimních měsících letošního roku, a to v rámci zasedání zastupitelstva obce,“ dodává Šárka Vlčková.

Podle starosty Stěbořic Romana Falhara jsou ohlasy vesměs pozitivní, případně neutrální. „Ještě nebylo veřejné slyšení, ale nezaznamenal jsem, že by byly nějaké protesty. Obydlené území to nezasáhne, navíc je tam mnoho pozemků státní půdy, těch soukromých se to dotkne minimálně. Vítá to zejména mladší generace. Někteří pak mají obavy, ať už z hlediska bezpečnosti, kdyby došlo k protržení, i z množství komárů a podobně. Obecně ale převažují ohlasy pozitivní a neutrální,“ říká Roman Falhar.