Přírodě však voda citelně schází. Suchý městský vzduch, provázený silnějším větrem, v horku ničí mladé letorosty stromů, které pak napadají škůdci. Tím se vytvářejí proschlé koruny a stromy nakonec hynou.

Dávejte pít ptákům

„Město je v létě právě na stromech hodně závislé, ale chová se k nim macešsky. Květiny v parcích a na náměstích nechává vodou stříkat, ale stromy, které svému okolí dodávají kyslík a ochlazují vzduch, už nezaleje,“ uvedl ředitel novodvorského arboreta Miroslav Frank. Připomíná, že během sucha nemají co pít ani ptáci a apeluje na to, aby jim lidé nejlépe po ránu dávali na zahrady nebo na balkony misky s vodou.

Lidé mají ve studnách málo vody

I když bouřka v závěru minulého týdne zvedla například ve Větřkovicích hladinu potoka, liják byl krátký a prudký, takže voda nestačila zcela vsáknout do půdy a odtekla. „Ve studnách je jí málo, a kdybychom nebyli napojeni na vodovod, měli by teď lidé velké problémy. Žádná omezení jsme vyhlásit nemuseli, ale současná cena vody je k šetření velmi motivující,“ říká místostarosta František Helebrand.

Ani ve Služovicích lidé díky vodovodu nemají s přísunem pitné vody žádné problémy. „Dramatický stav zřejmě není ani ve studnách, a proto jsme dosud žádné omezení odběru vody vyhlašovat nemuseli. Náš rybník však už suchem ztratil dvě třetiny vody,“ říká starosta Jan Chrobák. Studny ve Štěpánkovicích už téměř funkční nejsou, protože většinu z nich vysušily dřívější meliorace. Vodu lidé získávají z vodovodní sítě a žádná regulace odběru zatím vyhlášená nebyla. „V tomto období by však vodou měl šetřit každý slušný člověk,“ míní starosta Bernard Halfar.

Bělé léčivý pramen nikdy nevyschl

Na nedostatek vody si dosud nestěžují ani obyvatelé Třebomi. Pitnou vodu berou z vodovodu, a proto nejsou z větší části odkázáni na studny. V letošním suchu mohou ocenit iniciativu svého starosty při napojení obce do vodovodní sítě. „Ze studní bereme vodu jen k zalévání zahrádek a regulace odběru ještě není nutná. Potok má také vody málo, ale vyschlý dosud není,“ přibližuje situaci v obci místostarostka Marta Bártová. V Bělé nikdy v historii obce nevyschl léčivý pramen a nic podobného mu nehrozí ani v současnosti.

„Lidé si k němu pravidelně chodí pro vodu a ve studnách mají také ještě nějakou zásobu. Pitnou vodu jim nepřetržitě dodává vodovodní síť, takže nám sucho zatím krizovou situaci nepřináší,“ konstatuje starosta Karel Krupa. Ani v dalších obcích na Opavsku není situace s vodou dosud kritická. Lidé ji získávají z vodovodní sítě nebo z vlastních vodovodů a k zalévání zahrádek jim zásoby ve studních většinou také stačí.