Se suchem se na Opavsku potýkají lidé prakticky rok co rok. Trpí zahrádkáři, vodáci a notné starosti přibývají i rybářům nebo třeba hasičům s lesními požáry.

Ačkoli tady panuje neblahá situace i v současné době, tak tentokrát dosud většina z nich optimisticky tvrdí, že ještě fungují v jakž takž běžném režimu. Zahrádkáři sice své opečovávané stromy, keře a záhony zalévají častěji, ale tím jejich stížnosti více méně končí.

Řeky Opava i Moravice jsou těsně nad hranicí sucha

Doslova jen několik málo centimetrů přitom dělí dvě největší a nejznámější řeky opavského okresu od vyhlášení stavu sucha. V úterý odpoledne se pohybovala hladina řeky Opavy v Opavě ve výši 115 centimetrů. Limit pro vyhlášení sucha je přitom stanoven jen o něco málo níže, a to na 102 centimetrech.

Na řece Moravici v Brance u Opavy je pak situace dokonce ještě tristnější. Ve stejnou dobu zde měřidla ukazovala hladinu ve výši 67 centimetrů. To znamená, že od vyhlášení stavu sucha schází tomuto toku úbytek už pouhých 5 centimetrů. Zlepšení se navíc v brzké době asi nedočkáme.

„Aktuálně v oblasti v příštích dnech neočekáváme žádné srážky, takže stav zůstane setrvalý s tím, že na některých řekách bude docházet i nadále k pozvolným poklesům," říká Ondřej Kosík z Českého hydrometeorologického ústavu a dodává: „Někde to už ale ani nejde. Třeba na takové Moravici už to nemá ani kam klesat a alespoň nějaký průtok zde vlastně zařizují připouštěním povoďáci."

Vodáci prý plánované sjezdy rušit nebudou

Právě Moravice je každé léto rájem vodáků a termíny sjezdů této řeky jsou v jejich kalendáři tradičně označeny pomalu jako svátky. Jeden ze sjezdů je připraven i na tento víkend a podle všeho jej neohrozí ani panující nepříznivé hydrometeorologické podmínky.

„Sjezd Moravice ve dnech 27. a 28. července se uskuteční. Termíny vypouštění se domlouvají rok dopředu. Jen v extrémních případech dochází ke zrušení. Sucho není až tak dlouho, aby povodí Odry vypuštění pro vodáky omezilo či zrušilo," uvádí Adam Šindler za organizátory ze spolku vodáků Campanula, o. s., a doplňuje:

„Suché počasí se samozřejmě projevuje. Některé úseky řek nejsou sjízdné především na velkých člunech jako jsou rafty, ale na kánoích sjízdné jsou." Vloni musel být kvůli suchu a přemnožení sinic jeden z termínů sjezdů řeky přesunut ze září až na říjen.

Hasiči jsou připraveni

Rozpálená půda a sucho každoročně vedou v těchto obdobích rovněž k enormnímu nárůstu požárů různých lesních a travních porostů. Hasiči tak v těchto časech vyráží k podobným událostem i několikrát denně. V současnosti se ale zdá, že je zatím ještě vše v mezích.

„V souvislosti se suchem už jsme několikrát k zásahu vyjížděli, ale mohu říci, že zatím neevidujeme zvýšený počet případů. Situaci ovšem monitorujeme a jsme na případné události připraveni," sděluje zastupující mluvčí krajských hasičů Marek Gašparín. Zároveň dodává, že obecné pokyny pro hasičské sbory, aby byly v těchto dobách více v pohotovosti, dány nejsou, avšak každé jednotlivé útvary si tyto záležitosti řeší interně.

Doplňme pro zajímavost, že za poslední dny hasiči museli na Opavsku řešit jen dva podobné případy. Jednalo se o požár travního porostu, který vypukl v neděli ráno v Hlučíně a pondělí večer v Hrabyni. Naštěstí zde nevznikla žádná škoda ani nebyl nikdo zraněn.

Rybáři zatím zůstávají v klidu

Každoročně velká sucha řeší také rybáři. Ti jsou ale prozatím ještě bez obav. Zatímco v loňském roce museli okysličovat rybníky, v tuto chvíli pro ně situaci tristní není. Nastala by ale v případě, že by sucho trvalo delší časový úsek. „Momentálně přestáváme teprve ryby krmit, aby se jídlo nezkazilo, a nezhoršilo tak kvalitu vody," řekl nám k tomu hospodář Českého rybářského svazu s pobočkou v Opavě Miroslav Kiszka.