Na sto sňatků na Opavsku připadne pětačtyřicet rozvodů. Jejich počet však stále klesá. Vyplývá to z nejnovějších údajů Českého statistického úřadu o Moravskoslezském kraji.

Zatímco v roce 2015 se v okrese rozvedlo 380 manželských párů, vloni jich bylo o sedm méně. Před deseti lety ukončilo svazek téměř o sto párů více. „Je však nutné brát v potaz to, že tehdy také byl vyšší počet svateb. Obecně lze říci, že v celé České republice je rozvodovost vysoká, v současné době se rozvádí asi pětačtyřicet procent párů, což je téměř každý druhý.

Toto vyčíslení je k současnému počtu uzavíraných manželství. Třeba v roce 1996 bylo do matričních knih vedených opavským magistrátem zapsáno 438 sňatků, o dvacet let později je to 245,“ konstatovala vedoucí oddělení matriky Magistrátu města Opavy Hana Kazimírská.

Důvodů, proč je rozvodovost taková, je podle ní hned několik. „Rozvádí se mladá manželství i ta, která se držela dvacet let. Mladým lidem myslím chybí trpělivost, tolerance i snaha komunikovat. Na sociálních sítích pomoc nenajdou,“ poznamenala.

Nejčastěji se vloni lidé rozváděli po třech až šesti letech manželství. Navzdory tomuto trendu je však podle socioložky Jarmily Pilecké z Centra pro výzkum veřejného mínění většina české společnosti k rozvodům tolerantní. V dotazníkovém šetření tři čtvrtiny lidí souhlasily, že když rodina nefunguje, je rozvod přijatelným řešením.

Zatímco rozvodů ubývá, čím dál více lidí na Opavsku se žení a vdává. Před dvěma lety do manželského svazku vstoupilo 797 párů, vloni jich bylo 822. Zatímco průměrný věk ženicha byl 34,2 let, ženy se vdávaly ve 31,3 letech. Převažovaly sňatky párů, v nichž byl muž starší než žena většinou o jeden až čtyři roky.

Dětí se v opavském okrese rodí stále více. Přibývá i těch, které se rodí mimo manželství. Například z celkového počtu 1 797 dětí za rok 2015 se jich nesezdaným rodičům narodilo 816. Podle Jarmily Pilecké Češi neberou manželství jako nutnost pro zakládání rodiny. „Neznamená to ovšem, že by bylo manželství pro Čechy bezvýznamné a zbytečné,“ dodala.

Zvýšenou porodnost potvrzuje také primář Gynekologicko-porodního oddělení Slezské nemocnice Alfréd Dörr: „Během prvního pololetí máme porodnost ještě o něco vyšší než v loňském roce a měli jsme i tři případy domácích porodů. Podle mne jsou zbytečným rizikem, protože v opavské porodnici mohou rodičky odmítnout přítomnost lékaře i sestry a nechat si jen dulu a my jim v tom vyhovíme.

Naše porodnice má ze všech deseti v kraji nejnižší počet císařských řezů při porodech a současně máme i nulovou úmrtnost novorozenců nebo rodiček.“