Podle celorepublikových statistik se počet svateb neustále snižuje. Lidé raději žijí „na psí knížku" a o manželství nechtějí ani slyšet. To neplatí na Opavsku.

„Dá se říci, že počet sňatků nikterak neklesá. V Opavě bylo v roce 2015 uskutečněno sto sedmdesát svateb. V obcích našeho matričního obvodu bylo nejvíce sňatečních obřadů v Holasovicích, kam spadá i oblíbené místo pro uzavření manželství, a sice zámeček Kocharowsky v Loděnici," řekla matrikářka opavského magistrátu Renáta Böhmová.

Ve srovnání s minulými lety rok od roku přibývá snoubenců, kteří chtějí mít svatbu mimo obřadní síň. „V Opavě a okolí je to již zmíněný loděnický zámeček nebo prostory zámecké restaurace ve Štáblovicích. Každoročně oddáváme i na Ptačím vrchu, v Obecním domě nebo na Sv. Anně v Opavě-Zlatníkách.

Oblíbené jsou také zámecké parky a zahrady v Neplachovicích nebo ve Velkých Hošticích. V kostele Sv. Václava máme k dnešnímu dni požadavek už na dvacet tři svateb," uvedla Renáta Böhmová a dodala, že i obřadní síň Magistrátu města Opavy v Městském domě kultury Petra Bezruče je oblíbená.

Kromě samotného kouzla historické budovy tomu nemalou měrou jistě přispívají také honosné varhany, které obřadu dodají potřebnou vážnost a svátečnost.

Církevních obřadů ubývá

Celkový počet sňatků sice zůstává poměrně neměnný, ale těch, které uzavřely církve v matričním obvodě Opava ubylo. „V roce 2005 bylo uzavřeno devadesát pět církevních manželství, v roce 2006 jich už bylo sedmdesát sedm. Od této doby je jejich počet vždy přibližně kolem šedesáti za rok. Loni se pro sňatek v kostele rozhodlo padesát tři párů," poznamenala Renáta Böhmová.

Za uzavření sňatku v obřadní síni v den pro to stanovený Radou města je poplatek osm set korun. V červnu, červenci, srpnu a září je to každou sobotu a v ostatních měsících pak každou sudou sobotu. Za uzavření manželství mimo obřadní síň pak zaplatí snoubenci dva tisíce korun.

Žádnou zvláštností není ve městě uzavření manželství opavského občana s cizincem.

„Jednou si snoubenci řekli své ano i při oslavě padesátin jednoho z nich a spojili tak významné jubileum se svatbou. V letošním roce nás čeká i obřad, kdy oddáme současně dva páry najednou. Ráda bych zmínila také zlaté a diamantové svatby. I takové obřady město pro občany pořádá. Jsou pro ně jubilejní, slavnostní i vzpomínkové zároveň.

Manželé pak společně podepisují pamětní list a jsou také městem obdarováni," uzavřela.

V Hlučíně je svateb méně

Klesající trend počtu svateb zaznamenaly pracovnice matriky Městského úřadu v Hlučíně. Podle Marie Kočí je pokles vidět především pokud se podíváme více do minulosti.

„V roce 2015 jsme měli ve správním obvodě matričního úřadu Hlučín celkem šedesát jedna svateb. O rok dříve to bylo sedmdesát tři ale například v roce 1986 se pouze ve městě Hlučín uskutečnilo dvě stě dvacet devět obřadů," prozradila. Svatby civilní tam převažují nad těmi církevními. Lidé se berou na radnici nebo na méně tradičních místech, ke kterým mají vztah, nebo se jim prostě jen líbí.

„Například letos chce mít jeden pár svatbu na koňském ranči v Hlučíně, další snoubenci si chtějí říct své ano na hájence. Už jsme ale oddávali i na děhylovské loděnici nebo v bývalém evangelickém Červeném kostele. Často také obřady probíhají na zahradách rodinných domů nebo na poli," řekla Marie Kočí a dodala, že jednou atmosféru obřadu doplňovalo dokonce i kvokání slepic.

„V případě, že snoubenci žádají o sňatek v netradičním prostředí, musí matrikářky předem osobně prověřit, zda se jedná o důstojné místo, jak to ukládá zákon. Zatím se ovšem v Hlučíně ještě nestalo, že by musely nějaký návrh budoucích novomanželů zamítnout," doplnila matrikářka Jitka Klímková.

Kde se počet sňatků během uplynulých let relativně nemění, je Vítkov. Loni jich tady bylo uzavřeno dvacet jedna. „Převládají obřady civilní. Evidujeme ale zvýšený počet uzavření manželství mimo obřadní síň Městského úřadu Vítkov, to znamená na jiném místě. Bývá to například hřebčín ve Františkově dvoře, kemp na Podhradí ale oddávali jsme už i na louce v Zálužném," uvedla pracovnice matriky Lenka Motlová.

Naopak v Kravařích uzavírá sňatky méně lidí. „Počet svateb klesá. V minulém roce jsme jich měli sedmdesát dva, přičemž převládaly ty civilní nad církevními. Poplatky mohou být různé, v závislosti na místě oddání, zda snoubenci požadují hudbu a kdy se samotný obřad uskuteční," uvedl místostarosta Petr Muczka.

Zámek v Hradci je vyhledávaný

Oblíbeným místem k uzavření manželství na Opavsku je zámek na Hradci nad Moravicí. Loni se tam uskutečnilo dohromady čtyřicet pět obřadů. „Oproti minulým letem je tendence spíše klesající, ale podle mých informací z matriky se pro letošní rok počet svateb zase zvedá.

Všechny sňatky u nás probíhaly klasicky, snad jen zmíním jeden, kdy byl pár z Vietnamu. Nevěsta mluvila krásně česky, ženich ne. Obřad probíhal dle našich zvyklostí," sdělil kastelán zámku Radomír Přibyla. Poplatek za svatbu tady činí pět tisíc korun.

Už téměř deset let mohou lidé stejného pohlaví uzavírat v České republice registrovaná partnerství. Pokud by tak ale chtěli učinit někde na Opavsku, mají smůlu. Lze je totiž uzavírat vždy pouze na jednom vybraném matričním úřadě v kraji. V tom Moravskoslezském se jedná o Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Veronika Bernardová