Stanoveným místem oddávání je pro tyto termíny obřadní síň městského úřadu a v jednom dni může proběhnout i více svateb. Ani v Hlučíně už ale není výjimkou uzavření manželství jinde než v obřadní síni. Své ano si tak snoubenci říkají např. v zahradách, u řeky Opavy na Loděnici, apod. Na takové mimořádnosti se však musí s úřadem dohodnout a zaplatit tisícikorunový poplatek, 300 korun za přípravu obřadu. Stejně je tomu, pokud si snoubenci vyberou jiný termín, než je schválený.V minulém roce zaevidovala hlučínská matrika 50 občanských a 15 církevních sňatků.