Z něj v poslední době těží zvláště Slezská univerzita a její Filozoficko-přírodovědecká fakulta. „Ústav ošetřovatelství má jako samostatné pracoviště za sebou necelé dva roky a to, čeho tu bylo dosaženo, si zasluhuje pozornost,“ ohlíží se Mastiliaková.

Slezská univerzita je už její třetí vysokou školou, na níž přišla svému oboru pomáhat nebo ho dokonce budovat. Výuce sester se rozhodla věnovat v polovině devadesátých let, když ukončila svou klinickou ošetřovatelskou praxi a získala nové znalosti z oboru nejprve v zámoří a poté doktorským studiem na Trnavské univerzitě v Trnavě.

„Časy, kdy sestře postačovala střední škola, jsou v nenávratnu,“ říká vedoucí opavského Ústavu ošetřovatelství. Proto na „svém“ pracovišti usiluje o dosažení evropských standardů kvality.

„Patří k nim rovněž moderní technologické zázemí pro výuku, modulární uspořádání studia a jeho sladění s evropským kreditním systémem,“ osvětluje a odkazuje na zahájenou spolupráci se skotskými, nizozemskými a slovenskými partnery.

„Její perspektivu už jsme si mohli dobře ověřit,“ dodává. Prvních absolventů bakalářského studijního programu Ošetřovatelství se Slezská univerzita v oboru Všeobecná sestra dočká v příštím roce a prezenční formu by brzy ráda rozšířila i o formu kombinovanou.

Mezi těmi, kdo mají dvě třetiny studia za sebou, jsou také čtyři účastnice intenzivního vzdělávacího programu, který v únoru absolvovaly na Hanze University v nizozemském Groningenu. „Naše studentky tam s ohlasem prezentovaly jak studium, tak praxi ve Slezské nemocnici v Opavě a v Městské nemocnici v Ostravě. Získaly mnoho cenných poznatků, které teď maximálně zhodnocujeme,“ uzavírá Mastiliaková.

(ian)