Sýpka v raduňském zámeckém parku se po mnoha letech užívání i pozdějšího chátrání snad konečně dočká celkové rekonstrukce. Zda se tak skutečně stane či nikoliv, závisí na dotaci ve výši několika desítek milionů korun z programu ISPROFIN, o kterou bude Národní památkový ústav usilovat.

„Ještě letos provedeme zajištění a konzervaci nejvíce poškozených částí dřevěných nosných konstrukcí, které jsou napadeny hnilobou a dřevokaznými houbami,“ řekla kastelánka Eva Kolářová.

Cílem této konzervace je především zajistit objekt po stránce statické až do doby, kdy bude započata celková rekonstrukce. „Kompletní oprava je zcela nezbytná. Sýpku v podstatě nikdo neudržoval, vyjma výměny střešní krytiny Jednotným zemědělským družstvem Kylešovice v roce 1985.

Chceme sýpku uvést do stavu, jak vypadala na začátku 19. století. Obnovit její empírový ráz, včetně barevnosti a reliéfů na omítce a vnitřního provozního vybavení,“ dodala Kolářová.

V objektu by mělo vzniknout bezbariérové provozní zázemí zkvalitňující servis návštěvníkům. Počítá se například se zřízením pokladny, sociálního zařízení, možnosti občerstvení, prodeje suvenýrů a expozice o historii a vývoji zámeckého areálu.

Prostor bude také využíván k vernisážím, koncertům, ale i pro svatební obřady. Sýpka je nejstarší hospodářská stavba v zámeckém areálu. Pochází již z období renesance. V 18. století dostala barokní plášť a později, spolu se stavbou oranžerie, byl její vzhled přeměněn na empírový.

Svému účelu sloužila až do roku 1987, kdy ji využívalo kylešovské JZD.

Radim Kotala