Jak se většina dotázaných organizátorů shoduje, ceny táborů se o něco zvýšily z důvodu zdražování potravin, dopravy a energií. „Cena se upravila na základě zvýšení cen potravin a dopravy. Jinak se u nás zvyšování cen nijak nerealizuje,“ řekl redakci Jiří Karlee z Dětské agentury.

Na otázku, zda za zvýšením cen stojí také zavedení lékařských poplatků, pak odpověděl: „Nemohu určit. Spousta táborů tyto poplatky nechá zaplatit rodiče, jak jsme zjistili. Naše ceny poplatky u lékaře zahrnují a dle statistiky nepředpokládáme za tuto položku takové zvýšení nákladů, aby to znamenalo cenové navýšení v tomto směru,“ podotkl Karlee.

To, že poplatky nejsou tou zásadní věcí, kvůli které museli tábory zdražovat, uvedl předseda ZO OS KOVO Pavel Daříček. „Oproti minulému roku jsme zdražili o čtyři sta korun za čtrnáctidenní pobyt z důvodu zdražení ceny základních potravin a energie. Předtím se cena zvyšovala naposledy v roce 2005,“ uvedl.

Ke zdražování se vyjádřila také ředitelka Domu dětí a mládeže Hlučín Marcela Košáková. „Oproti loňskému roku jsme tábory mírně zdražili v řádech sto až dvě stě korun na dítě pro celý čtrnáctidenní tábor a určitě ne kvůli poplatkům u lékaře, ale z důvodů zdražování potravin a pohonných hmot. Doprava a stravování jsou stěžejní položky táborových rozpočtů,“ vysvětluje Marcela Košáková.

„Profesionální tábory, myslím tím ty, které pořádají střediska volného času, domy dětí a centra volného času, může giganticky prodražit ten fakt, že každý pracovník na táboře musí být placen minimální hodinovou mzdou, i když by byl ochoten práci pro děti vykonávat zcela dobrovolně.“

Jak na závěr podotkla, na tyto případy zákon nemyslel a organizátorům letní činnosti nadělil skoro neřešitelný problém. Od loňského roku, jak potvrdila Jana Chmelářová, ceny neměnili v opavské Eurotopii. „Cena našich táborů je závislá na dotacích, které dostáváme,“ vysvětlila Jana Chmelářová.