Ještě letos v dubnu se nad pobytovými letními tábory zatahovala koronavirová mračna. Po pár týdnech vláda nakonec díky příznivé epidemiologické situaci konstatovala, že tábory se budou moci konat od 27. června.

I přes uvolnění opatření však podle informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR stále některá opatření platí, byť většina jich má už jen doporučující charakter. Třeba výlety mimo areál by měli organizátoři raději nahradit nějakým zajímavým programem přímo v dějišti akce. A podle resortu by měl lékař dítěti vystavit také aktuální zprávu, že je zdravé.

V těchto dnech například probíhá první turnus stanového tábora v Tošovicích na Novojičínsku, a to pod taktovkou opavského Střediska volného času (SVČ). Hygiena sem zavítala loni, letos ještě ne.

„Pouze nás kontaktovali, ať máme vše v pořádku, že je možné, že se zastaví,“ říká ředitelka SVČ Soňa Wenzelová. Laťka hygienických pravidel je ale podle ní nastavena proklatě vysoko i mimo koronavirová opatření, takže v dodržování nevidí problém.

„Neřekla bych, že je to odlišné než jindy. Protože na pobytových táborech jsme museli pravidla pochopitelně dodržovat vždycky, za jakéhokoli stavu. Že by nás tedy aktuální stav v něčem omezoval, to v žádném případě,“ pokračuje. Letos by měly být zredukovány i návštěvy táborníků ze stran rodičů.

Kontroly v terénu 

„Upravili jsme si to ve své směrnici, která odkazuje na metodiku ministerstva. S tím, že pokud to bude hodně plačtivé dítě, které nebude schopno vydržet, můžeme udělit výjimku. Ale naše tábory nejsou zas tak dlouhé, že by to děti nezvládly,“ dodává Soňa Wenzelová. Pobytových táborů SVČ se pak nijak nedotkne ani doporučení o eliminaci výletů. „Ty, které v rámci našich táborů máme, jsou totiž stejně mimo nějaké veřejné prostory, třeba do přírody a podobně,“ uzavírá.

Do terénu vyrážejí zaměstnanci Krajské hygienické stanice v Ostravě. Byť je první měsíc prázdnin teprve ve své polovině, tak ke 12. červenci obhlédli hygienici v kraji celkem třicet táborů. Dobrou zprávou je bezesporu fakt, že zatím kontroly neodhalily žádné pochybení.

„Větší důraz je kladen na zdravotnickou dokumentaci dětí a fyzických osob, na zajištění podmínek pro osobní hygienu, dále na manipulaci s pitnou vodou a na stravování,“ přibližuje ředitelka bruntálského odboru hygieny dětí a mladistvých, spadajícího pod krajskou stanici, Michaela Pavelková.

Dezinfekce a zákaz návštěv

Jenže podmínky nejsou pro celý kraj stejné. Kvůli šíření nákazy totiž pro tábory v okresech Karviná a Frýdek-Místek platí pravidla přísnější. Konkrétně se jedná o tábory, které se konají na území obcí s rozšířenou působností Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová a Český Těšín.

„Zde musejí pořadatelé zajistit dezinfekci rukou bezprostředně před konzumací jídla, dezinfekci prostorů se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení a stravovací prostory a také musejí zajistit osušení rukou jednorázovými ručníky. Děti mají být vyloučeny z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou úklidu ubytovacích prostor. Na maximum by měly být omezeny návštěvy rodičů a dalších osob a také pohyb dětí pouze na oblast tábora,“ upřesňuje Michaela Pavelková.