Už loni v prosinci byla do dočasného užívání uvedena první část obchvatu, konkrétně spojka Krnovská – Vávrovická. Právě přes katastrální území městské části Vávrovice většina západní větve severního obchvatu povede. Zmíněná spojka po mnoha letech ulevila místním, protože do průmyslové zóny se dosud jezdilo přes vávrovickou část Palhanec. „Pozemky se vykupovaly několik let, hlavně mezi Krnovskou ulicí a cukrovarem. Velký kus práce v souvislosti s realizací obchvatu odvedl odbor rozvoje města v čele s panem Dostálem a Sdružení 1/11, kterým patří velký dík,“ řekl před časem Deníku vávrovický starosta Miroslav Kořistka.

Západní část severního obchvatu Opavy se má otevřít na podzim roku 2023. Stavba za téměř 1,2 miliardy korun měří 5,1 kilometru. „Byla dokončena pokládka asfaltových vrstev v oblasti okružních křižovatek na silnicích I/57 a I/11. Dokončují se zde příkopy, provádí ohumusování svahů a montáž dopravního značení a svodidel. V okolí Plšťského potoka je položený asfalt na silnici od rondelu směrem na Polsko, aby mohla být převedena doprava. Bude tak možné pokračovat v násypu hlavní trasy obchvatu,“ uvádí investor stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

A pracuje se také na mostech, kde dělníci betonují základy, opěry a mostovky. „Pak probíhají zásypy přechodových oblastí za opěrami tak, aby byly mosty navázány na hlavní trasu. Na mostě přes řeku Opavu, který je na stavbě nejdelší, byly položeny již všechny ocelové nosníky a nadále probíhá betonáž jednotlivých segmentů mostovky,“ informuje dále ŘSD.