Neuvěřitelné množství tohoto odpadu musí někde skončit. Není tedy divu, že jsou od některých občanů slezské metropole slyšet dotazy, jestli služby listí nepálí a nepřispívají tak ke smogové katastrofě posledních dnů. Pravdou však je, že nikoli.

„Jakékoliv pálení listí je ve statutárním městě Opava zakázáno a to příslušnou místní vyhláškou,“ sděluje provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Na rozdíl od některých obyvatel, kteří nepořádek běžně podpalují na volném prostranství u domů nebo na svých zahradách, města musí tuto vyhlášku dodržovat a škodliviny do ovzduší nevypouští.

„Veškerá nasbíraná hmota je vždy odvážena na skládky jako biologický materiál,“ dodává ještě Girášek. Napadané listí se v Opavě sbírá v podzimních měsících údajně jednou až třikrát. Je to podmíněno jak stavem daného místa tak panujícími klimatickými podmínkami.