Dárky jsou vybaleny, Silvestr oslaven. Málokdo ale postřehne, že zatímco jeden den byly popelnice a prostranství kolem nich zaneřáděny kartony z dárků a jinými odpadky, druhý den to vypadá, jak kdyby ani žádné Vánoce nebyly.

Stejně tak je to se Silvestrem. Za čistotu města můžeme poděkovat Technickým službám, které se od časných ranních hodin činily, zatímco my jsme si přispali na sváteční den.

Více kartonů u popelnic než loni

Tak jako každý rok prováděli pracovníci svoz domovního odpadu jak na Štědrý den, tak po oba vánoční svátky a následující dny tak, jako by byl běžný pracovní týden. Na Nový rok svoz odpadu prováděn nebyl s tím, že byl nahrazen následující den.

„Vzhledem k příznivému počasí, kdy nebyly sněhem zasypané a zamrzlé nádoby, proběhl svoz komunálního odpadu ze statutárního města Opava standardně, pouze s běžnými provozními komplikacemi, jež byly operativně řešeny," uvedl provozně-technický náměstek Technických služeb v Opavě Martin Girášek s tím, že nad očekávání se oproti loňským létům nahromadil neskladný kartonový papírová odpad, kterým byla zaplněna především kontejnerová stání.

„Toto jsme řešili mimořádným nasazením dalšího svozového vozu na druhý vánoční svátek 26. prosince," dodal Martin Girášek.

Nepořádek jen u nočních podniků

Práce ale nebyla jen okolo klasických popelnic. Ulicemi se v průběhu svátků pohybovali také lidé z provozovny čistoty města, aby denně vysypávali odpadkové koše a prováděli celkový úklid města. Tato jejich činnost běžně trvala od šesti hodin ráno do desíti dopoledne. „Dá se říci, že nepořádek byl srovnatelný s běžnými pracovními dny, vyjma prostor okolo nočních podniků," uvedl Martin Girášek.

I na Nový rok zajistili úklid města pracovníci provozovny čistoty. Do ulic jich v šest ráno vyrazilo celkem deset. Jako kterýkoliv jiný den vysypávali odpadkové koše a Dolní a Horní náměstí bylo uklizeno ručně. Vozovky ve středu města byly zameteny strojním samosběrem.

„Již však v průběhu silvestrovské noci a nad ránem byl největší nepořádek zejména z centra města odklízen dalšími pěti pracovníky tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz na místních komunikacích a bezproblémový chod městské hromadné dopravy," doplnil Girášek.

Kam s vánočním stromkem?

Sotva poslouží svému účelu, stane se nežádoucím elementem v domácnosti. Tak spousta lidí přistupuje k vánočním stromkům. Proto si nedělají posléze ani příliš těžkou hlavu s jeho následnou likvidací. Přitom vánoční stromky dle platné vyhlášky mají být shromažďovány na stanovištích sběrných nádob na zbytkový komunální odpad.

„Odtud jsou Technickými službami Opava s.r.o. odváženy do areálu městského zahradnictví, kde jsou drceny štěpkovačem dřevní hmoty. Tyto štěpky jsou následně používány k mulčování keřových výsadeb v městě Opava," vysvětluje Martin Girášek, co se stromky děje dál.