Základy první pomoci pro začátečníky

Zachránci měli velmi obtížný úkol. K postižené bylo možno proniknout jen zvenku, proto hasiči museli postupně rozřezat plášť tramvaje. Pacientka byla přes závažnost svého stavu při vědomí a trpěla bolestmi; záchranáři navíc zjistili, že je ve vysokém stupni těhotenství. To byla další komplikace. Vyproštění se podařilo až po zhruba třech hodinách usilovné práce a postižená byla vytažena i se sedačkou a kusem tyče, která zasáhla hrudník. Záchranáři poskytli ženě maximální možné přednemocniční ošetření a poté ji vrtulník šetrně přepravil do zdravotnického zařízení. Tam byla ihned operována, lékaři také vyvolali porod. Přes velmi obtížnou situaci a těžká zranění se nakonec podařilo zachránit život nejen maminky, ale i jejího děťátka.

Poranění hrudníku a orgánů dutiny hrudní

Téměř každý druhý zemřelý při dopravní nehodě umírá v důsledku poranění hrudníku. Ve více než 50 % všech hrudních poranění jsou však přítomna i další zranění. Jaká rizika tedy hrozí? Přinášíme velmi stručné rozdělení a přehled častých poranění:
Zavřená poranění hrudníku
Vznikají nárazem či stlačením hrudníku; i při nepatrných zevních známkách mohou vést k mnohočetným zlomeninám žeber a k závažným poraněním orgánů dutiny hrudní. Zvláštním druhem zavřeného poranění hrudníku je poranění tlakovou vlnou při výbuchu v uzavřeném prostoru, který vede především k poranění plic.
Otevřená poranění hrudníku
Dochází k nim násilným mechanickým narušením celistvosti hrudní stěny, přičemž poranění vnitřních orgánů hrudníku bývá často závažnější, než poranění hrudní stěny.
Pneumotorax, hemotorax
Vzniká vniknutím vzduchu do pohrudniční dutiny při poranění hrudní stěny nebo plíce a vede ke smrštění plicní tkáně s poruchou její dechové funkce. Hemotorax vzniká krvácením z poraněných cév hrudní stěny a plic do pohrudniční dutiny. Jeho nebezpečí spočívá kromě krevní ztráty v pozvolném útlaku hrudních orgánů. Vznik bývá spíše pomalý a často je kombinován s pneumotoraxem.
Pohmoždění srdce
Vzniká tupým nárazem na krajinu srdeční a může vést k poruchám srdeční činnosti, zcela podobným akutnímu infarktu myokardu.
Sériové a blokové zlomeniny žeber
Vznikají stlačením nebo nárazem na hrudník a vedou ke ztrátě stability hrudní stěny a poruše mechaniky dýchání. Dochází k tzv. paradoxnímu dýchání, kdy při nádechu vpadává poraněná část hrudní stěny dovnitř a naopak při výdechu se vyklenuje směrem opačným. Důsledkem je dechová nedostatečnost.

Může dojít ještě k řadě jiných zranění hrudníku. Obecné znaky poranění hrudníku se současným poškozením mechaniky dýchání:
• promodralé (cyanotické) zbarvení kůže, eventuálně pocení
• zrychlené a namáhavé dýchání
• zrychlení pulzu a pokles krevního tlaku coby známky selhávání krevního oběhu
• úzkost, neklid až ztráta vědomí
• v některých případech (při již značném nedostatku kyslíku v krvi) se mohou objevit záškuby kosterního svalstva Pamatuj! Jako zcela jasné známky poranění plic jsou popisovány: ztížené dýchání a nucení ke kašli, či vykašlávání napěněné krve.
První pomoc
• uložit zraněného do polosedu
• otevřená poranění krýt sterilním prodyšným obvazem
• u vpadávání části hrudníku při dýchání (paradoxní dýchání) fixovat vylomenou část hrudní stěny molitanovým polštářem s elastickou bandáží nebo ji stabilizovat položením pacienta na poraněnou stranu hrudníku
• při proniknutí cizího tělesa do dutiny hrudní (např. bodnutí nožem) ponechat cizí těleso v ráně; obvykle snižuje stupeň krvácení a usnadňuje chirurgickou revizi

Pamatuj!

Pacient často sám vyhledává úlevovou polohu v polosedu nebo vleže na boku na poraněné části hrudníku. Pokud to není nezbytně nutné, nebráníme mu v tom.

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl