Archeologický průzkum by zde měl trvat zhruba jeden měsíc. Dělníci zbourali budovu, v níž se nacházela ledová hrací plocha a malá tělocvična. Při výkopových pracích se našly říční sedimenty s archeologickými nálezy.

„Také byl zachycen rozsáhlý zahloubený objekt, který může souviset s opevněním opavského hradu, později zámku, jenž se nacházel právě v těchto místech. Sedimenty nejspíš pocházejí ze středověku," uvedl ředitel ostravského Národního památkového ústavu Michal Zezula, jehož archeologové zde prováděli dohled při zemních pracích.

Teprve archeologický výzkum ale zodpoví otázku, zda se na staveništi opravdu nacházejí pozůstatky zámku, který se rozléhal napříč ulicí Komenského v místě, kde dnes stojí budova Mendelova gymnázia. Okolo roku 1400 zde byl postaven hrad, jenž byl později přestavěn na zámek. Na konci devatenáctého století byla budova úplně zbořena.

Stihne se termín?

Velkou radost z nálezu ovšem nesdílejí všichni. Nová tělocvična, která se zde bude stavět, vyjde na 64,6 milionu korun, přičemž 52,4 milionu pokryje evropská dotace, má určité termíny. Ty by se také měly dodržet.

„Archeologický průzkum bude podle předběžných odhadů trvat přibližně měsíc. Snad se potom stavební práce opět včas rozjedou," vysvětlovala Milada Pazderníková, ředitelka Slezského gymnázia, které bude tělocvičnu spravovat a nejvíce využívat.

Předběžné dokončení stavby je naplánováno na příští velké letní prázdniny tak, aby ve školním roce 2015/2016 mohla být budova využívána. Nový kolos, jenž vyroste za opavským zimákem, nabídne prostory, které zejména Slezské gymnázium potřebovalo jako sůl. Už od přestěhování školy z ulice Krnovské na Zámecký okruh mu chyběla adekvátní tělocvična.

Hala bude mít široké uplatnění

Nové prostory jsou přitom skutečně velké. „Hrací plocha půjde posuvnou stěnou rozdělit na dvě poloviny. Vzniknou tak dvě volejbalová hřiště. Bude zde úplně nové zázemí, prostory pro audiovýstupy, nářadí a mohla bych pokračovat," mínila Milada Pazderníková.

Milada Pazderníková pak ještě připojila: „Součástí se stane také malá posilovna. Chceme zde udržovat celodenní provoz."

Tělocvičnu rozhodně nebude využívat pouze Slezské gymnáziu. Škola se už domlouvala také s Mendelovým gymnáziem anebo Střední školou hotelnictví a služeb. Hala bude sloužit také různým spolkům, klubům, kroužkům a v neposlední řadě také veřejnosti. Zájem o některé hodiny projevil například SK P.E.M.A. Hlásí se ale i další.

Ředitelka Slezského gymnázia zároveň přiznala, že možná bude muset zaměstnat nového člověka, který by fungoval jako správce celého zařízení.