Z jejich vyprávění je jasné, že jim Sokol dává mnohem víc: Sokolky spolu jezdí na výlety, výstavy, rehabilitační pobyty, turistické pochody, chodí spolu do divadla, na kávu, v přírodě smaží v kotlíku vajíčka a nad ohněm opékají klobásy. Vzájemná společnost a pocit sounáležitosti je skvělý lék proti samotě. Víte snad o léku lepším?

Slet bude 17. června na Tyršáku

V letošním roce se TJ Sokol Opava po dvanácti letech stane opět hostitelem druhého krajského sokolského sletu pořádaného župou Moravskoslezskou a Beskydskou. TJ Sokol Opava celý slet technicky zajišťuje. Akce se koná pod záštitou primátora města Opavy Zdeňka Jiráska v neděli 17. června od 14.30 hodin na Tyršově stadionu.

Vystoupí zde děti, mládež, dospělí, členové atletického a gymnastického oddílu, folklorní soubory, hosté, budou představeny sletové skladby. Čeká se 1300 cvičenců. Za Opavu cvičí oddíl žen, děti z MŠ, děti z obce Slavkov, Otice a Háj ve Slezsku, atletický a gymnastický oddíl.

„Předpokládáme, že i červnové sluníčko bude příznivé a pomůže ukázat divákům, že cvičit může každý v jakémkoliv věku pro radost a potěšení a může zažít to společné souznění s nadšením pro dobrou věc," uvádí náčelnice TJ Sokol Opava Táňa Baláková.

.

První župní sokolský slet v Krnově v roce 2006 – opavské sokolky.

Náčelnice: Organizuji a papíruji

Táňa Baláková pracuje v opavském Sokolu od roku 1992. Nejdříve jako členka výboru, nyní jako náčelnice. A co má taková náčelnice v popisu práce? Řízení, organizování, papírování. Má pod sebou 54 žen z Opavy, Otic a Slavkova, a také 80 až 100 dětí z gymnastického klubu. Vedle náčelnice by měl teoreticky existovat také náčelník, který by se staral o muže. Opavský Sokol však nemá muže ani jediného.

„Každý měsíc je výborová schůze, kde řešíme záležitosti spojené s naší činností. Musíme se mimo jiné starat o venkovní plochu Tyršova stadionu, kterou Sokol vlastní. Budova, v níž je tělocvična, patří už městu," říká Táňa Baláková, která dlouhou dobu dělala trenérku malým gymnastkám a předškolním dětem a sama se aktivně zúčastnila všech porevolučních sokolských sletů. Gymnastický oddíl v současné době cvičí v tělocvičně Základní školy Šrámkova pod vedením opavské kantorky a sokolky Daniely Kurečkové. Ta je mimochodem autorkou skladby Návštěvníci.

„Daniela zpracovala již tři sletové skladby, které byly na sletech hodnoceny mezi nejlepšími. Skladba Návštěvníci je určena pro mladší žáky a žákyně a bude také předvedena v Opavě," pokračuje Táňa Baláková. Ona sama na sletu cvičí ve skladbě nazvané Kontrasty, s níž byla loni na Světové gymnaestrádě ve švýcarském Lausanne.

Paní Maryčka je sokolkou od roku 1946

Kdo ji zná, ten ví, že pětasedmdesátiletá Marie Kurková z Otic není nikdy zamračená. Naopak. Její život kromě její rodiny naplňuje právě členství v opavském Sokolu, kde je vedoucí skupiny žen. K cvičení v Sokole přitáhla i své nejbližší a dokonce i tříletou vnučku Stázinku, která je na Opavsku nejmladší sokolkou.

Marie Kurková, jíž přátelé neřeknou jinak než Maryčka, je v Sokole od roku 1946. Tehdy pod vedením cvičitelky Anny Kyjovské začala spolu s ostatními cvičit v areálu starého pivovaru ve Štítině. Vše skončilo, když bývalý režim Sokol zakázal. Teprve až v roce 1992 začala paní Maryčka do Sokola chodit po dlouhých letech znovu, nacvičovala a účastnila se sletů v roce 1994, 2000, 2006.

Letos zde bude v roli diváka. Sokolky se scházejí jednou týdne v tělocvičně Základní školy Boženy Němcové. Nyní před sletem si přidaly další hodinu. V normálním režimu začínají zdravotním cvičením, které vede Markéta Prokešová a Marie Schreiberová. „Cvičení je přiměřené věku žen. Náš průměr je 65 let. Nejstarší cvičenkou a dlouholetou cvičitelkou je Markéta Prokešová. je jí pětaosmdesát let," říká paní Maryčka a připomíná, že do opavského Sokola se stále hlásí nové členky.

A jsou to třeba i ty, které pro svůj zdravotní stav a věk necvičí, jen je jim doma smutno, a tak chtějí ven mezi lidi. Pak se s chutí zúčastňují společenského života, který jim Sokol nabízí.

Jitka Skřontová: Děti nežijí zdravě

Šestasedmdesátiletá Opavanka Jitka Skřontová nedá na Sokol dopustit. Když se jí zeptáte, co jí dává, má téměř slzy v očích. „Znamená pro mě strašně moc. Víc ale říkat nebudu, abych se nerozplakala," říká paní Jitka, kterou za několik dní čeká operace. Kolegyně v Sokole jsou jí velkou oporou. Cvičenkou a později i cvičitelkou Sokola je od roku 1945. Začínala v Bystřici pod Hostýnem, odkud pochází. Mezi opavské sokolky přišla v roce 2001.

Často prý přemýšlí nad tím, jak by nám mělo být líto, že tradice Sokola byla u nás bývalým režimem přerušena. „Sokol má ve světě mnohem větší zvuk než u nás. Naše děti nežijí zdravě, a přitom základní tělesná výchova jen tak pro radost a potěšení je pro ně tolik důležitá. Rodiče by o to měli mít větší zájem," dodává paní Jitka.

.

Oddíl estetické skupinové gymnastiky, jehož členky se podílejí na programu sletu.

Jména, která nelze opomenout

>> Helena Malčeková, Magda Petrželová, Marcela Králová vedou děti a nacvičují sokolské sletové skladby.
>> Čestmír Duda je starostou TJ Opava Sokol. Zdejší organizaci hodně pomohl, nyní zaštiťuje úspěšný průběh opavského sletu.
>> Zapomenout nesmíme podle sokolek ani na svatého Petra, který nad nimi drží stráž. „Kdykoli jsme měli slet, zajistil krásné počasí," smějí se.

Sokolové v Opavě od roku 1884

TJ Sokol Opava byl založen v roce 1884. Prvním starostou byl bratr Kolofík, jednatelem bratr Zlámal. Tentokrát neměli sokolové tělocvičnu, proto vybudovali Tyršův stadion, měla následovat stavba tělocvičny, ale překazila to okupace. Tyršův stadion je neustále udržován, renovován a využíván především oddílem atletiky. V současné době je v TJ Sokol Opava registrováno kolem 1000 členů, většinu tvoří mládež v oddíle atletiky, estetické gymnastiky, ženy a volejbalisté.

Atletika se řadí svými výkony a počty zlatých medailí mezi nejlepší oddíly v ČR, společně s gymnastikou reprezentují město Opavu v tuzemsku a v zahraničí. Všesokolským sletům předcházejí župní slety (krajské) a v Opavě se naposledy konal v květnu roku 2000. Tehdy na Tyršově stadionu vystoupilo 1712 cvičenců, kteří za krásného májového počasí a bouřlivého potlesku publika předvedli patnáct skladeb.

Z historie Sokola

Sokol je jedna z nejstarších sportovních organizací na světě, slaví v letošním roce 150 let od svého vzniku. 16. února 1862 se v Praze sešli čeští vlastenci v čele s dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fugnerem a založili první českou tělocvičnou organizaci na našem území. Byl navržen název Sokol, zaveden pozdrav nazdar, všichni se oslovovali bratře. První sokolský prapor namaloval Josef Mánes.

Sokol byl budován na základě demokracie, vlastenectví, slovanské náležitosti. Na rozdíl od jiných TJ a spolků vyvíjel i rozsáhlou kulturní a společenskou činnost, čímž předběhl svou dobu. Za své ideály, myšlenky a hnutí byl Sokol za 2. světové války pronásledován, činnost byla zakázána, stejně tak tomu bylo po dobu totality v ČSR.

Po sametové revoluci byla v roce 1990 na základě dlouhodobých tradic činnost Sokola znovu obnovena. V dřívějších dobách Česká obec sokolská zahrnovala především všestrannost, kde cvičenci neusilují o maximální sportovní výkony, ale cvičí pro kondici, zdraví, radost a potěšení z pohybu.

Dnes, vzhledem k celkovému vývoji ve sportu, je v Sokole zahrnuto také velké množství sportovních oddílů, ve kterých se soustřeďuje pohybově talentovaná mládež. Vyvrcholením činnosti členů jednot v České obci sokolské jsou všesokolské slety organizované každých 6 let, které zahrnují nejen ukázky cvičení ve skladbách, ale zaměřují se také na sportovní soutěže, turistiku, kulturu, vzdělávání po dobu celého sletového roku.

Také v letošním roce se všichni členové připravují na XV. všesokolský slet, který proběhne 1. – 6. července v Praze na stadionu Slavie v Praze-Vršovicích. Sletem vyvrcholí oslavy 150. výročí založení Sokola.

.

Nejmladší opavská sokolka tříletá Stázinka Migotová z Otic.