Čestné uznání pro kapličku

Čestné uznání Opavské ceny J.M. Olbricha získali Lubomír Dehner a Ondřej Kubesa z opavského Studia-D jako autoři projektu na rekonstrukci poutní kapličky ve Starých Těchanovicích. Investorem a iniciátorem přestavby jsou Lesy České republiky.

Rekonstrukce byla zhodnocena jako příkladný postup záchrany a obnovy drobné architektury v krajině nad rámec prosté užitkovosti v poměrně odlehlém místě bývalých Sudet. Na základě stavebního torza kapličky s některými dochovanými detaily a starých fotografií provedl projektant pečlivou a precizní přípravu.

Za důležitý faktor považují porotci i další možné využití kapličky pro okolní krajinu a aktivity obyvatel.

Rekonstrukce Hauerovy ulice

Pozitivně byla zhodnocena také rekonstrukce opavské Hauerovy ulice, na které jsou znovu podepsáni autoři Lubomír Dehner s Ondřejem Kubesou a investorem je statutární město Opava. Porotci vyzdvihli kvalitně zkultivovaný veřejný prostor s chodníky, parkovacími stáními, výsadbou stromů a veřejným osvětlením.

Zaujaly je též dobře provedené detaily, vhodné umístění lamp a košů i nenápadné, ale přiměřené působení použitých materiálů.

Obecní dům se nepovedl

Zavržení se od nich naopak dočkala rekonstrukce interiéru Obecního domu v Opavě, u které byla kritizována bezradná a nekoncepční aplikace různorodých dekorativních i funkčních prvků. Ty, podobně jako celá řada detailů, nekorespondují podle porotců s architekturou stavby a nedosahují předpokládanou úroveň.

Autorem interiéru je Jitka Vrbková z mikulovského studia RAP, investorem statutární město Opava a realizátorem byla společnost Metrostav. Porota se shodla v názoru, že tato rekonstrukce promarnila velkou příležitost.

Složení poroty

V letošní porotě zasedli akademický sochař Kurt Gebauer z VŠUP Praha, architekt Radim Václavík z ostravského Centra nové architektury, architektka Yvette Vašourková z pražského Centra pro středoevropskou architekturu, brněnský architekt a šéfredaktor časopisu Era 21 Osamu Okamura i Dalibor Halátek, Martin Klimeš a Tomáš Skalík za občanské sdružení Za Opavu.

Koncem příštího roku bude hledán laureát Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu kolaudovanou v letech 2009-2010. Nominace novostaveb za rok 2008, kdy cena udělena nebyla, zůstávají v platnosti.