Po prosincovém shromáždění před hlavním vstupem do společnosti, které poukazovalo na nevyplacené bonusy zaměstnancům za loňský rok a podpořilo stávkující kolegy v Izraeli, kde má podnik své kořeny, obdržela výpověď šéfka Nezávislých odborů Teva Czech Industries (NOTCI) Petra Višnická, s níž naše redakce pořídila rozhovor.

Proč vám zaměstnavatel udělil výpověď? Bylo to kvůli používání pracovního mailu k vykonávání odborářské činnosti?

Ano, používala jsem firemní email pro informování zaměstnanců a komunikaci s nimi. Zaměstnavatel se domnívá, že odborová činnost je soukromou aktivitou zaměstnance. S tím v NOTCI rozhodně nesouhlasíme. Ze zákona máme dokonce přímo povinnost informovat zaměstnance vhodným způsobem na každém pracovišti.

V 21. století samozřejmě považujeme emailovou korespondenci za vhodný způsob i s ohledem na to, že v naší společnosti má firemní email k dispozici každý zaměstnanec.

Jaká je aktuální situace? Hodláte se právně bránit?

V úterý (9. ledna, pozn. red.) jsem převzala od zaměstnavatele svou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, ke které jsem se již také vyjádřila. Mé další kroky se budou odvíjet od reakce zaměstnavatele.

Jsem připravena jít k soudu a prokázat, že jsem se žádného porušení nedopustila. O vývoji situace pravidelně informujeme na našich facebookových stránkách.

Čekala jste, že by to mohlo zajít až tak daleko? Přece jenom předtím jste mi popisovala, že jste obdržela několik vytýkacích dopisů.

Ano, vlastně jsem to čekala. Kromě vytýkacích dopisů mi totiž na jedné z našich schůzek sdělil zástupce zaměstnavatele, že si osobně přeje, aby k soudnímu procesu došlo a doplnil to otázkou, jestli se někdy dívám do zrcadla.

Na toto jednání jsme upozornili oba dva ředitele místního závodu a požádali jsme o změnu zástupce z důvodu osobní zaujatosti. Naše žádost ale byla zamítnuta se sdělením, že tento zástupce jedná plně v souladu se zájmy zaměstnavatele a má jeho důvěru!

Dočetl jsem se, že jste se dostala do paradoxní situace, kdy nejste zaměstnankyní společnosti, ale zůstala jste šéfkou odborů NOTCI. Co všechno vám tato situace přináší?

Tato informace není úplně přesná. Zaměstnancem společnosti jsem stále. Těsně před Vánocemi mi ale zaměstnavatel oznámil překážky v práci z důvodu plánované výpovědi. Ten den mi odebrali také všechny mé pracovní prostředky (notebook, přístupy, apod.). A právě tento krok následně způsobil řadu tragikomických situací.

Z těch méně veselých bylo, že má asi dvouměsíční práce byla těsně před jejím dokončením zastavena. Velkou část teď musí mí kolegové vypracovat úplně znovu, a to pod zvýšeným tlakem, protože termín pro odevzdání úkolu zrušen ani odložen nebyl. To však ti, co o „mých překážkách“ rozhodli, řešit nemusí, a jak je v naší společnosti obvyklé, pravděpodobně za to neponesou ani žádnou zodpovědnost.

Mezi ty veselejší příhody patří dnes už téměř legendární příkaz managementu, že na obědy do místní jídelny mohu chodit pouze v doprovodu jiného zaměstnance nebo dokonce bezpečností agentury. V naší korporátní společnosti prostě není o zábavu nouze. To říkám samozřejmě s nadsázkou. Důležité je zachovat si nadhled.

Jaké ohlasy vaše výpověď ve firmě vzbudila?

Mile mě překvapila opravdu velká vlna solidarity i silného znepokojení. Nečekala jsem to! Řada zaměstnanců (a nejen jich) považuje tento krok managementu za slušně řečeno přes „čáru“. Na druhou stranu vím i o těch, kteří to přivítali nebo dokonce požadovali.

Jsem moc ráda, že naše firma je takhle lidsky stále živá lidé mají různé názory, a dokonce se je (v určitých případech) nebojí ani otevřeně sdělovat. V běžném životě to není tak patrné a já občas propadám myšlenkám, že už toho možná ani nejsme schopni.

Propadám beznaději, že se může stát téměř cokoliv a lidé nehnou ani brvou, aby případně neohrozili svůj domnělý blahobyt nebo pohodlí. Jsem nadšená. Tohle je pro mě úžasným důkazem, že se mýlím. A to je prostě skvělá zpráva pro nás všechny, nejen pro Tevu!

Teva: Višnická vědomě porušovala interní pravidla

close Ilustrační foto. info Zdroj: DENÍK / Petr Dušek zoom_in

Zaměstnavatel Petry Višnické Teva Czech Industries (TCI) tvrdí, že rozvázání pracovního poměru se šéfkou odborové organizace NOTCI bylo v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce.

Vedení komárovské farmaceutické společnosti se dle vlastního vyjádření k výpovědi uchýlilo proto, že dotyčná soustavně nerespektovala interní opatření, které vydal zaměstnavatel. „Jde tedy o jednání, které zákon definuje jako méně závažné porušení pracovních povinností.

Paní jednatelka se takového jednání dopouštěla dlouhodobě a opakovaně a byla opakovaně písemně i ústně upozorňována na jeho možné důsledky,“ vysvětloval Petr Kotek z agentury Spindoctors, která Tevu mediálně zastupuje.

Vzápětí ještě dodal: „Ostatní odboráři přitom toto interní opatření nezpochybňují a respektují je stejně jako zaměstnanci, kteří nejsou odborově organizováni. V poslední době paní Višnická opakovaně konala v hlubokém rozporu s etickým kodexem společnosti. Toto vše, dle jejich vlastních slov, činila zcela zaviněně s tím, že vědomě porušuje interní opatření zaměstnavatele.“

ODBORY MAJÍ ZPROSTŘEDKOVAT DIALOG

Vzhledem k tomu, že šéfka a jednatelka NOTCI je aktivní odborářkou, která se nebojí jít do rizika a v loni uspořádala hned dvě shromáždění před podnikem, vyrojily se spekulace, zda se jí vedení podniku výpovědí nesnaží zbavit jako nepohodlné osoby. To však Teva odmítá.

„Vedení společnosti vnímá roli odborů tak, že zprostředkují dialog mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Společným cílem je pak vytvořit takové podmínky, které zaměstnanci umožní podávat pracovní výkon odpovídající cílům,které si firma dlouhodobě vytyčila,“ mínil dále Petr Kotek.

„Kroky, k nimž bylo vedení společnosti nuceno přistoupit, nejsou v žádném případě útokem na sociálně partnery odborové organizace. Dialog se sociálními partnery je pro nás mimořádně důležitý a odbory plně respektujeme a budeme respektovat jako zástupce zaměstnanců.

Odborovým organizacím neupíráme právo vyjádřit svůj postoj k aktuálnímu dění ve společnosti. Tvrzení, že takové aktivity mohou být důvodem k jakýmkoli sankcím, je naprosto absurdní.“

PRACOVNÍ POMĚR SKONČÍ V BŘEZNU

Šéfka NOTCI poukázala na to, že jí byl odebrán notebook, osobní karta a další věci, přičemž dle svých slov do závodní jídelny mohla jen v doprovodu jiného zaměstnance. Vedení TCI to vysvětluje tak, že se obrátilo na NOTCI s žádostí o předchozí souhlas s rozvázáním pracovního poměru jejich jednatelky k poslednímu dni loňského roku.

Podle mediálního zástupce Tevy byla Petra Višnická od té doby vedena v režimu „překážek v práci“, tak jak jej definuje zákoník práce. „Od 1. ledna 2018 je na základě platné kolektivní smlouvy z výkonu práce dlouhodobě uvolněna za účelem odborové činnosti. Za tímto účelem byly odborové organizaci předány pomůcky, jako je počítač, telefon atd.

Pomůcky, které využívala k výkonu práce, zaměstnavateli odevzdala, a to vzhledem ke zmíněnému dlouhodobému uvolnění,“ poznamenal Petr Kotek a pokračoval: „Samotnou výpověď převzala paní Petra Višnická až dne 9. ledna 2018. Nyní jí běží dvouměsíční výpovědní lhůta stanovená zákoníkem práce. Pracovní poměr tak skončí až koncem března letošního roku.

Bez ohledu na skončení pracovního poměru bude zaměstnavatel respektovat postavení paní Višnické jako jednatelky odborové organizace NOTCI.“

ČTYŘI VYTÝKACÍ DOPISY

Vedení společnosti nezaznamenalo, že by výpověď na pracovišti vzbudila vlnu nevole u ostatních zaměstnanců. Naopak podle TCI někteří z nich se pozastavovali nad benevolentním přístupem managementu k dlouhodobému porušování pracovních povinností ze strany Petry Višnické, a to ještě předtím, než byly učiněny kroky k podání výpovědi.

„Takzvané vytýkací dopisy obdržela paní jednatelka v minulosti už čtyři, k výpovědi bylo možné přistoupit i dříve, přesto se zaměstnavatel snažil si vše s paní Višnickou nastavit tak, aby přestala interní pravidla vědomě porušovat,“ uzavřel Petr Kotek.