Jejím cílem je umožnit nevyléčitelně nemocným osobám uzavřít život důstojně doma v okruhu svých blízkých.