Zájemce o prohlídku Slezské Harty průvodci rozdělí do skupinek asi po čtyřiceti. Jeden okruh s výkladem trvá kolem půl hodiny. Pokud dorazí větší počet návštěvníků, bude jim umožněno parkování na komunikaci k přístavišti, kam je navedou pracovníci vodního díla.

Od parkoviště se pak vydají po koruně hráze k odběrnému objektu. Zde je čeká první z přednášek. Pak sejdou podél skluzu až dolů do vodní elektrárny, aby si uvědomili, že Slezská Harta je nejen zásobárnou pitné vody, ale také slouží energetikům. Návštěvníci se podívají také do injekční a měřící štoly aby zjistili, jak hráz funguje a jak je monitorována její bezpečnost. Z exkurze, která končí na parkovišti, si všichni odnesou upomínkové předměty, které věnovalo Povodí Odry a také budou mít k dispozici speciální razítko.

„Naši pracovníci jsou připraveni návštěvníky provést zajímavými objekty vodních děl a odpovídat na nejrůznější dotazy. Doufám, že nám bude počasí přát a jarní sluníčko přiláká rodiny s dětmi. Očekáváme velký zájem o přehradu Šance, která byla díky rozsáhlé rekonstrukci několik let zavřená“, řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč s tím, že sobotní exkurze na jindy nepřístupná místa vodních děl se koná u příležitosti světového dne vody.

K TÉMATU

U příležitosti Světového dne vody otevřou vodohospodáři zítra od 9 do 15 hodin i přehrady Kružberk, Žermanice, Morávka a Šance. Povodí Odry umožní návštěvníkům nahlédnout do běžně nepřístupných míst. Pro děti budou připraveny drobné dárečky. Poslední vstup je ve 14.30 hodin. Pro návštěvníky otevřou své dveře i vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49.