Z Bolatic do Borové láká zájemce naučná stezka Chuchelenský les, vybudovaná před jedenadvaceti lety nejprve postavením Pinkadélka, ke kterému za několik dalších let přibyl Altán, informační tabule s popisem místních savců i ptáků a cedulky s popisem stromů i rostlin.

Tento početný informační soubor seznamuje návštěvníky s kompletní faunou i florou po celé trase. Značená stezka je okružní a začíná na konci ulice K lesu v Borové.

V téměř šestikilometrové délce tvoří okruh ve Velkém lese s pramenem potoka Zbojnička, lesní školkou a prvky pro děti. Výletníci jím mohou mohou projít a na chvíli se zastavit na dvou odpočívadlech.

Okolo Vřesiny

Druhá naučná trasa s názvem Okolo Vřesiny se, jak název napovídá, nachází u obce Vřesina a nabízí i výlety rodin s dětmi. Kompletní osmikilometrová cesta zavede návštěvníky přes les Dařenec se statutem Státní přírodní rezervace, Polanské dubohabřiny a ovocnou alej až k Vodnímu dolu. U něj najdou studánku se stolem a lavičkou, na níž si mohou posedět, posvačit a odpočinout.

Prohlédnout si mohou lesní rašeliniště nebo chráněné druhy rostlin a v lokalitě se zabydleli mimo jiné jezevci, ale ti však o žádné okukování zájem nemají. Na stezce stál do roku 2012 přes pět set let Mechtildin dub, pojmenovaný po hraběnce Mechtildě Zinnenberg Lichnovské, která byla pravnučkou císařovny Marie Terezie. Nezničil ho čas, nýbrž lesní dělníci, kteří si v jeho dutině udělali ohníček.

Strom následkem toho spadl, ale jeho rozřezaný kmen zůstal ležet na zemi jako památka. U něj se nachází velký bludný kámen ze švédské žuly, dopravený na místo ledovcem, na němž je vytesaný nápis Mechtilden Eiche.