Na návrh Václava Klučky (ČSSD) se o nich nehlasovalo v rámci jednoho bloku, ale zastupitelé je posuzovali jednotlivě.

Ruka zastupitelů byla štědrá.

Tělocvičná jednota Sokol Opava tak dostane podporu 15 tisíc korun na účast na III. sokolské tělovýchovné slavnosti v Trenčíně, kde tak může v programu vystoupit se svojí skladbou dvacítka opavských cvičenců. Dalších 50 tisíc mohou sokolové využít na svoji účast na Mistrovství světa v estetické skupinové gymnastice v bulharské Varně, kam si Opavané vybojovali postup na květnovém MČR.

Taneční soubor Puls, fungující pod Střediskem volného času Opava, který žádal 45 tisíc na účast na soutěžích, pak získal podporu ve výši 30 tisíc na účast na mistrovství Evropy v Chorvatsku.

Další dotace se týkala společnosti Silagra CZ, která si požádala o 222 638 korun na úhradu nákladů v souvislosti se stavbou a změnou vjezdu do areálu společnosti. Tyto úpravy byly realizovány jako protihlukové opatření v Otické ulici a město je touto dotací zaplatí přibližně z jedné poloviny, druhou uhradí přímo Silagra CZ.

Zastupitelé souhlasili s dotací 180 tisíc korun ve prospěch Základní umělecké školy Opava na úhradu nájemného, které škola musí hradit v náhradních prostorách za rekonstruovaný Dům umění, kde v současnosti nemůže pracovat.

Zastupitelé také souhlasili s podporou 150 tisíc korun pro opavské Mendelovo gymnázium, které pořádá festival Opava Cantat. Město si však k poskytnutí peněz dalo jednu podmínku: „Dotaci poskytujeme za podmínky, že na úhradu nákladů každého dílčího ročníku festivalu přispěje minimálně ve výši padesáti procent Ministerstvo kultury ČR,“ řekl k dotaci primátor Zbyněk Stanjura (ODS).

Letos v listopadu by se na soutěžní festival do Opavy mělo sjet patnáct pěveckých sborů, tvořených přibližně 450 studenty středních škol.

Poslední dotace, o které se mluvilo, byla na základě žádosti zájmového sdružení právnických osob Dolní oblasti Vítkovice, které Hlásku požádalo o jeden a půl milionu na projekt Svět techniky – Science and Technology Center. Jak žadatel zdůraznil, projekt vznikne v areálu národní kulturní památky Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren, který je unikátním souborem staveb, které ve střední Evropě nemají obdobu.

Zde by měly vzniknout stálé i dočasné tematické expozice určené pro nejrůznější návštěvníky – od dětí předškolního věku, přes středoškoláky až po dospělé. Hlavním smyslem pak budou informační, osvětová a vzdělávací aktivity centra.

Opavští zastupitelé záměr podpořili. I zde je ale podmínka, že svoji podporu město Opava dá ve třech splátkách v letech 2010 až 2012 po částce 500 tisíc korun.