Termín zaplacení za komunální odpad se blíží. Občané slezské metropole mají čas do 31. května, v Hlučíně skončí lhůta 30. června. Většina lidí poplatek uhradí včas, někteří se zpožděním, ostatní se ale k zaplacení nemají vůbec.

Podle údajů z opavské radnice neuhradilo v roce 2017 poplatek za odpad do data splatnosti 6 344 lidí. K 6. květnu letošního roku činil jejich počet 3 378, takže asi polovina jich zaplatila opožděně. Podobně tomu bylo i v roce 2016, kdy do konce května nedodalo peníze 5 498 obyvatel a rovněž k letošnímu 6. květnu je dlužníků za rok 2016 ještě 2 568. „Statistiku za loňský rok 2018 ještě poskytnout nelze, to bude možné až v okamžiku, kdy veškeré nedoplatky za uplynulý rok budou vyměřeny. Co se vymahatelnosti dlužných částek týká, úspěšnost je asi padesátiprocentní,“ říká opavská mluvčí Lada Dobrovolná. V Opavě se platí za odpad 495 korun, od poplatku jsou mimo jiné osvobozeny i děti a mladiství do 18 let věku.

Přibližně 1 100 dlužníků evidují každým rokem i v Hlučíně. Platit nemusí například děti narozené v daném roce, avšak následující rok už jsou za ně zákonní zástupci uhradit poplatek ve výši 550 korun povinni. „Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky či jejich část jsou zvýšeny na jejich 1,272 násobek. Fakticky tvoří navýšení 150 korun. V případě vydání exekučního příkazu se pak uplatňují náklady řízení ve výši 500 korun,“ konstatuje mluvčí Hlučína Kristina Neničková.

Pokud jsou dlužníci movití a mají příjem, je vymožení pohledávky otázkou času. „Pokud jsou nemajetní nebo jde o předlužené právnické osoby, pak je vymáhání časově i finančně náročné a často končí následným odpisem. Způsoby vymáhání jsou různé, počínaje jednáním s dlužníky a hledáním způsobu zaplacení, přes soudní žaloby či soudní exekuce. Sami provádíme daňové exekuce, přihlašujeme pohledávky do dražeb, konkurzů nebo insolvenčních řízení,“ dodává Kristina Neničková.