Podzim nabízí kromě procházky barevnou krajinou také jiný pohled, a to na dým, který se line z komínů některých domů. A mnohdy bývá zabarven takřka stejně, jako listy na stromech. „První stížnosti již evidujeme. K fyzické kontrole kotle jsme ještě přistupovat nemuseli, pouze ke kontrole komínu zvenku,“ potvrdila vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková.

Nesprávné zatápění už registrují i v Kravařích. „Kolikrát je problém vůbec otevřít okno. Do monitoringu jsme zapojili už i městskou policii, ozvali se nám také studenti Slezského gymnázia se svým projektem Emise. Zatím nemuseli naši úředníci kontrolovat kotel u nikoho doma,“ uvedla starostka Kravař Monika Brzesková.

A podobně to vypadá i v dalších obcích. „Ono není tak problém s pálením plastů, které již téměř vymizelo, jako s topením nekvalitním uhlím nebo nedokonalým hořením uhlí a dřeva. Lidé, aby utlumili oheň v kamnech, zavřou pece a díky nedostatku kyslíku pak do ovzduší odchází více popílku i oxidu dusíku a síry,“ míní starosta Bolatic Herbert Pavera.

Zatím si na špatný vzduch způsobený spalováním nevhodného topiva nestěžovali obyvatelé Štěpánkovic. „Sám se pohybuji po Štěpánkovicích a po okolních obcích, takže kouřících komínů jsem již zaregistroval dost. Bohužel do toho spadají i komíny s kotlíkovou dotací. V některých kotlích s touto dotací se spaluje hnědé nekvalitní uhlí,“ zdůraznil štěpánkovický starosta Bernard Halfar.

V souvislosti s topnou sezonou se začínají stále častěji objevovat také případy krádeže dřeva.

„Ztrácejí se kulatiny z lesních skládek i spadlé či vyvrácené stromy nebo ty, které napadl kůrovec. Stává se, že si majitelé lesů berou dříví navzájem. Policejní hlídky průběžně kontrolují hlavně lesy na Vítkovsku a v Hradci nad Moravicí. Řešíme i případy, kdy zloději kradou dřevo uložené na zahradách. Často se jedná o sousedské krádeže,“ konstatoval mluvčí opavské policie René Černohorský.

Zamezit krádežím dříví z lesa se snaží také lesníci. „Bohužel se s tím občas setkáváme. K eliminaci slouží hlavně instalace závor, pracovníci mají pravidelné hlídky v lesích a účinnou zbraní jsou i fotopasti,“ uvedl vítkovský lesní správce Jiří Groda. Fotopasti nechybí ale ani v lesích na Bruntálsku.