Jejich nabídka se znovu rozšiřuje a organizátoři jsou navíc připraveni celkový rozsah kurzů operativně přizpůsobit zájmu veřejnosti města i jeho okolí.

„Tradiční základ tvoří jazykové, počítačové a praktické kurzy,“ říká koordinátorka celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě Dagmar Kalivodová. Tři běhy výuky angličtiny pamatují na začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé, němčina je pak nabízena pro ty, kdo její studium chtějí zahájit, a ty, kdo už si základy osvojili.

„Tři stupně obtížnosti mají kurzy počítačové gramotnosti, jakož i výtvarné kurzy. Ty budou probíhat v prostorách Ruské knihovny v suterénu rekonstruované univerzitní budovy na Olbrichově 25,“ dodává Kalivodová. V přízemí tohoto objektu je možno na pracovišti koordinátorky přihlášky do všech kurzů podat, a to denně v době od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.

Neopomenuty ovšem zůstaly také tělesné aktivity. Zájemci o ně mezi nimi najdou rehabilitační plavání a cvičení v Léčebném rehabilitačním centru, jógu v tělocvičně Hotelové školy na nám. Svobody a cvičení v posilovně.

Pro vytrvalejší nabídne turistický kroužek, který zahájil činnost před prázdninami, pravidelné středeční vycházky a výšlapy. Univerzita třetího věku obsáhne přednáškový cyklus ze zdravovědy. O výklad témat směřujících k ochraně zdraví, ale též k právům pacientů nebo k sofistikovaným lékovým formám a k jejich správné manipulaci se postarají přední odborníci ze Slezské nemocnice.

„Cyklus bude zahájen 25. září a potrvá do 11. prosince. Podržel si čtvrteční termíny a opět se vrací do auly Na Rybníčku. Jeho posluchačům bude umožněno využívat Klub Univerzity třetího věku,“ připomíná Kalivodová.

(ian)