Na začátku června loňského roku převzala otěže příměstských autobusových linek na Opavsku společnost ČSAD Vsetín, kterou v soutěži vybral kraj. Firma TQM, která do té doby autobusové spoje v regionu zajišťovala, šla, lidově řečeno, od válu. Jenže hned první dny provozu nového dopravce se nesly ve znamení zpoždění a zmatků, neboť někteří řidiči ČSAD Vsetín své trasy tak úplně neznali. A zatímco zanedlouho již spoje začaly jezdit na čas, obrovskou komplikaci představovala absence točny.

Opava totiž nemá své vlastní autobusové nádraží a firma TQM, které patří točna v Bílovecké ulici, ji odmítla společnosti ČSAD pronajmout. Od té doby se tedy řidiči musejí otáčet prakticky všude, kde se dá. Třeba i mezi paneláky v Kylešovicích. Právě obyvatelé této opavské městské části doplatili na vzniklou situaci asi nejvíce. ČSAD, krajský úřad i město Opava od té doby jednají a snaží se dát vše do pořádku.

NOVÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ?

Od června uběhlo už více než devět měsíců, a proto naši redakci zajímalo, jestli schůzky přinesly své ovoce. Z krajského úřadu jsme se dozvěděli, že společnost ČSAD stále jedná s TQM o možnosti využívání jeho areálu a jasno by mělo být v řádech týdnů. To nám potvrdil i mluvčí vsetínského dopravce Miroslav Slaný. „Stále probíhají intenzivní jednání za účasti zástupců města Opavy i zástupců Moravskoslezského kraje.

Aktuálně to vypadá tak, že kraj se chystá v Opavě vybudovat nové malé autobusové nádraží nebo prostor, kde by se autobusy mohly nejen otáčet, ale i zde parkovat. A to přibližně v místech, kde se nyní nachází areál TQM v Bílovecké ulici. Je tam prostor, který patří Českým drahám. Kraj by jej vykoupil a vybudoval by tam obratiště autobusů včetně malého autobusového nádraží,“ uvedl Miroslav Slaný. Kraj nicméně tuto informaci nechtěl blíže komentovat. „Jednání stále probíhají a v tuto chvíli není nic rozhodnuto,“ řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Jestli ale nové autobusové nádraží vznikne, tak to podle Miroslava Slaného bude nejdříve asi za tři roky. „Do té doby bude pravděpodobně uzavřena nájemní smlouva mezi ČSAD Vsetín a bývalým dopravcem TQM, na jejímž základě si ČSAD Vsetín od TQM pronajme točnu, kterou zmíněná společnost vlastní a kam nám nyní neumožňuje přístup. A část areálu TQM v Bílovecké ulici. Tam by se autobusy otáčely a parkovaly. O konkrétních podmínkách smlouvy se nyní jedná. Blížíme se dohodě a možnému podpisu smlouvy,“ dodává závěrem.